BMW Group เผยว่าจะปล่อยรถขับเคลื่อนด้วยตัวเองในปี 2021

มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากทาง BMW เกี่ยวกับเรื่องของ รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง โดยทาง BMW Group กล่าวว่าทางค่ายจะมีการปล่อย รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ในปี 2021 ภายใต้ชื่อโปรเจ็ค “iNEXT”

เปิดภาพ Render รถกระบะจาก BMW ที่อาจจะมาจริง … หรือ?

BMW Group ยังคงไม่มีการพับโครงการรถกระบะออกจากสารบบแต่อย่างใด และยังคงมีการคิดเรื่องนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อที่จะต่อกรกับคู่แข่งอย่าง Mercedes X-Class

บีเอ็มดับเบิลยู เปิดตัวคลังอะไหล่แห่งใหม่ ครบครัน เต็มประสิทธิภาพ

บีเอ็มดับเบิลยู เปิดตัวคลังอะไหล่แห่งใหม่ ครบครัน เต็มประสิทธิภาพ

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวคลังอะไหล่แห่งใหม่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ถนนบางนา-ตราด กม. 23 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร