ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2562

เริ่มทำแบบทดสอบ 25 ข้อ (ชุดที่ 2)

เลือกทำ ข้อสอบใบขับขี่ ชุดที่ 1เลือกทำ ข้อสอบใบขับขี่ ชุดที่ 2

ผลคะแนน

#1 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีขายในประเทศไทย มีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด

#2 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถยนต์ หมายความว่าอย่างไร

#3 เมื่อรถติดไฟแดง ควรใช้เกียร์ใด

#4 การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้อง ควรปธิบัติอย่างไร

#5 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#6 ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เมื่อใช้ได้ไประยะทางเท่าไหร่

#7 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#8 น้ำมันเบนซิน E85 หมายความว่าอย่างไร

#9 สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

#10 จากภาพ ผู้ขับขี่รถสีแดง ต้องการขับตรงไป จะต้องปฎิบัติอย่างไร?

#11 คันใดจอดรถได้ถูกต้องที่สุด

#12 การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใดดีที่สุด

#13 จากภาพ รถคันใดมีสิทธิใช้ทางก่อน

#14 สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัด ไม่ควรมีสีใด

#15 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#16 ขอบฟุตบาทสี “ขาวสลับเหลือง” หมายความว่าอย่างไร?

#17 ขอบฟุตบาท “ขาวสลับแดง” หมายความว่าอย่างไร?

#18 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#19 ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ?

#20 การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฎิบัติตามลำดับอย่างไร?

#21 ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำ ไม่ควรเติมน้ำชนิดใด?

#22 น้ำที่ใช้เติมในหม้อแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด?

#23 ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบกรด จะแก้ด้วยวิธีใด?

#24 ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน?

#25 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ส่งคำตอบ

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2562

ทำ ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์ 25 ข้อ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย สามารถเข้ามาสอบใบขับขี่รถยนต์ได้ว่าคุณได้กี่คะแนน ทบทวนความรู้การสอบใบขับขี่รถยนต์ ก่อนสอบจริง คลิก ทดสอบใบขับขี่รถยนต์ ที่ MThai