ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2562

เริ่มทำแบบทดสอบ 25 ข้อ (ชุดที่ 1)

เลือกทำ ข้อสอบใบขับขี่ ชุดที่ 1เลือกทำ ข้อสอบใบขับขี่ ชุดที่ 2

ผลคะแนน

ทำได้ / คะแนนเต็ม

ทำได้ / คะแนนเต็ม

#1 การตรวจลมยางรถยนต์ควรตรวจเมื่อใด?

#2 บุคคลใดได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อค?

#3 ตำแหน่งของกระจกมองด้านข้างซ้ายและขวาอยู่ตรงไหน?

#4 ตามข้อกฎหมายห้ามผู้ขับรถมีสารแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์?

#5 การจอดรถ ต้องจอดรถขนานชิดขอบทางด้านซ้ายหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินเท่าไหร่?

#6 ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระ จะเป็นอย่างไร?

#7 เมื่อรถยางแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฎิบัติอย่างไร?

#8 ใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้หรือไม่ ?

#9 ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว มีอายุกี่ปี?

#10 ใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล มีอายุกี่ปี?

#11 รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี?

#12 การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

#13 เมื่อเปลี่ยนสีรถแล้ว ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

#14 ผู้ที่นำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ยังไม่ได้ชำระภาษีมาใช้ในการขนส่งมีความผิดอย่างไร?

#15 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#16 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#17 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#18 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#19 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#20 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#21 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#22 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#23 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#24 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#25 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ส่งคำตอบ

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2562

ทำ ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์ 25 ข้อ พร้อมเฉลย สามารถเข้ามาสอบใบขับขี่รถยนต์ได้ว่าคุณได้กี่คะแนน ทบทวนความรู้การสอบใบขับขี่รถยนต์ ก่อนสอบจริง คลิก ทดสอบใบขับขี่รถยนต์ ที่ MThai