[แบบทดสอบ] ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2562

ผลคะแนน

ทำได้ / คะแนนเต็ม

ทำได้ / คะแนนเต็ม

#1 การตรวจลมยางรถยนต์ควรตรวจเมื่อใด?

#2 บุคคลใดได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อค?

#3 ตำแหน่งของกระจกมองด้านข้างซ้ายและขวาอยู่ตรงไหน?

#4 ตามข้อกฎหมายห้ามผู้ขับรถมีสารแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์?

#5 การจอดรถ ต้องจอดรถขนานชิดขอบทางด้านซ้ายหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินเท่าไหร่?

#6 ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระ จะเป็นอย่างไร?

#7 เมื่อรถยางแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฎิบัติอย่างไร?

#8 ใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้หรือไม่ ?

#9 ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว มีอายุกี่ปี?

#10 ใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล มีอายุกี่ปี?

#11 รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี?

#12 การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

#13 เมื่อเปลี่ยนสีรถแล้ว ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

#14 ผู้ที่นำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ยังไม่ได้ชำระภาษีมาใช้ในการขนส่งมีความผิดอย่างไร?

#15 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#16 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#17 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#18 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#19 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#20 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#21 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#22 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#23 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#24 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#25 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#26 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#27 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#28 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#29 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#30 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร?

#31 ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน?

#32 ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบกรด จะแก้ด้วยวิธีใด?

#33 น้ำที่ใช้เติมในหม้อแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด?

#34 ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำ ไม่ควรเติมน้ำชนิดใด?

#35 การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฎิบัติตามลำดับอย่างไร?

#36 ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ?

#37 ขอบฟุตบาท “ขาวสลับแดง” หมายความว่าอย่างไร?

#38 ขอบฟุตบาทสี “ขาวสลับเหลือง” หมายความว่าอย่างไร?

#39 สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัด ไม่ควรมีสีใด

#40 จากภาพ รถคันใดมีสิทธิใช้ทางก่อน

#41 รถทั้ง 3 คัน คันใดจอดรถได้ถูกต้องที่สุด

#42 จากภาพ ผู้ขับขี่รถสีแดง ต้องการขับตรงไป จะต้องปฎิบัติอย่างไร?

#43 สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

#44 การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใดดีที่สุด

#45 ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เมื่อใช้ได้ไประยะทางเท่าไหร่

#46 การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้อง ควรปธิบัติอย่างไร

#47 น้ำมันเบนซิน E85 หมายความว่าอย่างไร

#48 เมื่อรถติดไฟแดง ควรใช้เกียร์ใด

#49 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถยนต์ หมายความว่าอย่างไร

#50 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีขายในประเทศไทย มีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด

ส่งคำตอบ