AP Honda CUB House IMC Plan Contest by A.P. Honda Marketeer เอพี ฮอนด้า

A.P. Honda เปิดโครงการ IMC Plan Contest 12th สู่ความเป็นเลิศทางการตลาด

Home / มอเตอร์ไซค์ / A.P. Honda เปิดโครงการ IMC Plan Contest 12th สู่ความเป็นเลิศทางการตลาด

เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดตัวโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 โดยความร่วมมือจากมาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer) สำนักข่าวและสื่อออนไลน์ทางการตลาดชื่อดังของเมืองไทย วางเป้าหมายพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่สู่การเป็นนักการตลาดมือดีที่เก่งทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

IMC

สำหรับการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาที่สนใจงานด้านการสื่อสารการตลาด ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถ กับการประกวดวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับ Monkey และ C125 จากแบรนด์ CUB House เพื่อนำความรู้มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำให้เกิดขึ้นจริง ภายใต้โจทย์ “การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดระหว่างปี 2020-2022 สำหรับรถ Monkey และ C125” ภายใต้แบรนด์ CUB House เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยงบประมาณสมมุติ 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ การประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 รอบได้แก่

IMC

รอบที่ 1 (Presentation) เปิดรับแผนงานจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน2562 ก่อนคัดให้เหลือ 140 แผนงาน ที่จะได้สิทธิ์ในการนำเสนอแผนงานต่อหน้าคณะกรรมการที่จะเดินสายไปตัดสินใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อคัดให้เหลือ 36 แผนงานที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไป

รอบที่ 2 (Semi Final) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง 36 ทีม จะต้องนำแผนงานบางส่วนมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ร้าน CUB House ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคม 2563 ก่อนคัดเหลือเพียง 12 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย

รอบที่ 3 (Final) 12 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบมาในฐานะตัวแทนของ CUB House แต่ละสาขา จะต้องนำเสนอไฮไลท์หรือความโดดเด่นของ Monkey และ C125 ในแบบที่ทีมได้วางแผนไว้ในแบบฉบับของ CUB House แต่ละสาขา โดยนำเสนอในพื้นที่สำคัญหรือแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพฯในช่วงเดือนมีนาคม 2563

IMC

ทีมชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 150,000 บาท, อันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท, อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลทุนการศึกษาชมเชยในรอบ Final ตามลำดับ นอกจากนี้ ทีมชนะเลิศ 3 อันดับแรกยังจะได้รับรางวัลพิเศษ เข้าร่วมทริปบินไปสัมผัสตำนานของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ Honda Collection Hall ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รวมมูลค่ารางวัลในการแข่งขันรายการนี้สูงถึงกว่า 2,000,000 บาท

IMC

นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน IMC Plan Contest by A.P. Honda สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.imcplancontest.com