A.P.Honda Batter Swapping Flash Express Honda PCX Electric OR PTT Station บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เอ.พี. ฮอนด้า

A.P. Honda ยกระดับบริการขนส่งแบบรักษ์โลก-รวดเร็วด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

Home / มอเตอร์ไซค์ / A.P. Honda ยกระดับบริการขนส่งแบบรักษ์โลก-รวดเร็วด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เอ.พี. ฮอนด้า พร้อมนำ Honda PCX Electric รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานโลก มาร่วมให้บริการจัดส่งพัสดุกับ Flash Express โดยยกโมเดลการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Batter Swapping) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเติมพลังงานให้กับรถ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ติดตั้งจุดสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดำเนินการในเขตลาดพร้าวเป็นเขตแรกภายในเดือนตุลาคมนี้ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT station สาขาลาดพร้าว

Honda PCX Electric

Honda PCX Electric

สำหรับ Flash Express ถือเป็นผู้ให้บริการขนส่งเอกชนชั้นนำของเมืองไทย และกำลังเติบโตในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว การนำ Honda PCX Electric มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งจะช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ผลักดันการใช้พลังงานทางเลือก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Honda PCX Electric

Honda PCX Electric

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญในการศึกษาการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเชิง Ecosystem โดยใช้ระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ซึ่งผู้ใช้สามารถสลับแบตเตอรี่ได้เองโดยไม่ต้องรอชาร์จไฟฟ้า หลังประสบความสำเร็จจากโปรเจคท์ PCX Electric Ecosystem ที่ทางเอ.พี. ฮอนด้า ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ HAUP วางระบบการใช้รถ Honda PCX Electric ภายในพื้นที่ของสถาบันและชุมชนใกล้เคียง

Honda PCX Electric