Himalayan Himalayan Cobra Oberdan Bezzi Royal Enfield Scrambler

หลุด! ภาพ Render Royal Enfield Himalayan Cobra Scrambler

Home / มอเตอร์ไซค์ / หลุด! ภาพ Render Royal Enfield Himalayan Cobra Scrambler

เกิดภาพหลุดอบ่างไม่เป็นทางการของ Royal Enfield Himalayan Cobra ที่มาในรูปแบบของ รถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Scrambler จาก Royal Enfield

ภาพ Render นี้เป็นฝีมือการออกแบบของ Oberdan Bezzi ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยานยนต์ของอิตาลี ซึ่งจากภาพที่ออกมานี้ทำให้เราได้เห็นถึงรูปทรงที่แตกต่างออกไปจากตัว Royal Enfield Himalayan ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปทรงถังน้ำมัน และ handlebar ที่ได้รับการออกแบบมาใหม่ แต่ในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมและระบบเกียร์จะยังคงเป็นพื้นฐานที่นำมาจากตัว Himalayan ดั้งเดิมเลย

ทาง Oberdan Bezzi ซึ่งเป็นผู้ออกแบบยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า Royal Enfield Himalayan Cobra Scrambler จะมีความทันสมัยมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ off-roader ในแบบรุ่นก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์และเทคโนโลยี