คลัทช์ บีบคลัทช์ มอเตอร์ไซค์ เลียคลัทช์

ครัทช์มอเตอร์ไซค์ ใช้ผิดวิธีชีวิตเปลี่ยน เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆ!!

Home / มอเตอร์ไซค์ / ครัทช์มอเตอร์ไซค์ ใช้ผิดวิธีชีวิตเปลี่ยน เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆ!!

ครัทช์” อีกหนึ่งชิ้นส่วนของรถ มอเตอร์ไซค์ ที่มีหน้าที่มากกว่าบีบเพื่อเข้าเกียร์ ทดเกียร์ หรือ เลียคลัทช์ เพื่อเพิ่มรอบกำลังเครื่องยนต์ขณะขับขี่เท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วหากใช้ คลัทช์ ในทางที่ผิดอาจก่อนให้เกิดอุบัติขณะขับขี่ขึ้นได้ ส่วนใหญ่คนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบมี คลัทช์ มักใช้นิ้วมือซ้ายทั้งหมดวางแตะไปที่ คลัทช์ ขณะขับขี่เนื่องจากความเคยชินหากเกิดการเบรกกะทันหันจะ บีบคลัทช์ ทันทีพร้อมกับการเบรก

ครัทช์มอเตอร์ไซค์

ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเบรกรถมอเตอร์ไซค์ที่ผิดเนื่องจากการเบรกรถพร้อมกับบีบคลัทช์รถจะไม่มีแรงฉุดของรอบเครื่องยนต์ รถยังสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้ รวมถึงกรณีืที่่รถเข้าโค้ง แน่นอนว่าเมื่อขับขี่ถึงทางโค้งรถต้องเบรกเพื่อลดความเร็ว การเบรกในทางโค้งพร้อมกับบีบคลัทช์ก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเนื่องจากรถจะไม่มีแรงฉุดใดๆ ของเครื่องยนต์ รถยังมีแรงพุ่งไปข้างหน้าอาจเกิดการแหกโค้งหรือเสียหลักได้ รวมถึงคนส่วนใหญ่มักคิดว่าหากชะลอความเร็วโดยไม่บีบคลัทช์จะทำให้เครื่องยนต์ดับได้

คลัทช์มอเตอร์ไซค์

วิธีลดความเร็วขณะเข้าโค้งที่ถูกต้องคือขณะขับขี่หากเห็นโค้งอยู่ข้างหน้าให้ลดความเร็วลง พร้อมกับตบเท้าทดเกียร์ลงในตำแหน่งเกียร์ต่ำจากนั้นเเตะเบรกก่อนเข้าโค้ง มือที่บีบคลัทช์คลายออกมาเพื่อให้เครื่องยนต์มีเเรงฉุด หรือที่เรียกว่า Engine Brake วิธีการดังกล่าวจะทำให้บังคับรถขณะเข้าโค้งได้ดีขึ้น ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องยนต์จะดับหากยังอยู่ในรอบที่สัมพันธ์กับความเร็ว แต่หากผ่อนคันเร่งเบรกรถจนเคร่ื่องยนต์เกือบดัับ เมื่อนั้นค่อยบีบคลัทช์ ทดอัตราเกียร์ ค่อยๆ เติมคันเร่ง เพียงเท่านี้ก็สามามรถขับขี่ได้ต่อโดยที่เครื่องยนต์ไม่ดับ

วิธีใช้คลัทช์รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องเเละปลอดภัย
1.เมื่อมือซ้ายบีบคลัทช์ขณะเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้คลายมือออกจากคลัทช์ทันที เเล้ววางที่แฮนด์ให้กระชับ
2.ไม่ควรใช้มือซ้ายแตะคลัทช์ตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุการณ์เบรกกะทันหัน มือซ้ายจะเผลอบีบคลัทช์ไปด้วย ทำให้เครื่องยนต์ไม่มีการ Engine Brake
3.ควรใช้คลัทช์ในการเปลี่ยนนตำแหน่งเกียร์ สูง ต่ำ ว่าง เท่านั้น ไม่ควรบีบคลัทช์เพิ่มรอบเครื่องยนต์ในการขับขี่ จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเเละสิ้นเปปลืองน้ำมัน
4.ใช้สองนิ้ว (ชี้,กลาง) ในการบีบคลัทช์ บีบเสร็จปล่อยนิ้ว ควรฝึกปล่อยๆ