A.P.Honda บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เอพี ฮอนด้า

A.P. Honda ชวนวัยซ่า…กล้า Show Blood บริจาคโลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3

Home / มอเตอร์ไซค์ / A.P. Honda ชวนวัยซ่า…กล้า Show Blood บริจาคโลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-25 ปี เข้าร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “เอ.พี. ฮอนด้า ชวนวัยซ่า…กล้า Show Blood” บริจาคโลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้กลุ่มวัยรุ่น หันมาสร้างความภูมิใจให้กับตัวเอง ด้วยการเป็น “ผู้ให้” ช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการดูแลร่างกายให้พร้อม แล้วร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งประโยชน์ของการบริจาคโลหิต นอกจากการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกของ “ผู้ให้” ให้สร้างเม็ดโลหิตใหม่ๆ ที่มีคุณภาพมาหมุนเวียนใช้บำรุงร่างกาย เป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดเก่า เลือดใหม่ได้อย่างมีประโยชน์ และปลอดภัยที่สุด

APHONDA

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ใกล้บ้านท่าน หรือคอลเซ็นเตอร์ 02-725-4000 และ www.aphonda.co.th