Kawasaki Ninja 1000 การผสมผสานที่ลงตัวของรถในฝัน NINJA + ทัวร์ริง

Home / kawasaki / Kawasaki Ninja 1000 การผสมผสานที่ลงตัวของรถในฝัน NINJA + ทัวร์ริง

นับเป็นการปรับโฉมครั้งที่สามของ Ninja1000 ที ยังคงมอบความสะดวกสบายของการขับขี ในสไตล์สปอร์ตได้อย่างน่าสนใจและแฝงไปด้วยเสน่ห์ของรถทัวร์ริ่ง เติมเต็มพละกำลังขับเคลื่อนและความสุขุมในการควบคุมรถถึงขีดสุด Ninja1000 ใหม่ มาพร้อมสมรรถนะทัวร์ริ่งทีสูงขึนป้องกันลมปะทะดีขึน สะดวกสบายมากขึน และกระเป๋าข้างทีออกแบบติดตั้งให้เหมือนเป็นส่วนหนึง่กับตัวรถ

3

 

เครื่องยนต์สีสูบเรียง ความสนุกที ไม่สะดุด
เครืองยนต์สมรรถนะสูงสีสูบเรียง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนำ ปริมาตรกระบอกสูบ 1,043 ซีซี สามารถรีดแรงม้าได้ทุกรอบเครืองยนต์โดยพละกำลังไม่ตกก่อนจะถึงเรดไลน์ เครืองยนต์นีใ ห้ทัง ความสนุก ตอบสนองเป็นเยียม กำลังเครืองยนต์หนักแน่นในย่านความเร็วรอบเครืองยนต์ปานกลาง เสียงเครืองยนต์กระหื่มเร้าใจ

2การปรับตั้งเครืองยนต์ใหม่ช่วยให้เครื่องยนตเ์ดินเรียบกำลังเครืองไม่สะดุด เร่งแรงและช่วยให้ควบคมุรถได้อย่างมั่นใจ การส่งผ่านกำลังทำได้อย่างราบรืน แต่รอบเครืองกวาดสูงขึ้นจนรู้สึกได้ตั้งแต่ประมาณ 7,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปการตอบสนองในช่วงความเร็วรอบเครืองยนต์กลางถึงสูงทำได้อย่างราบรื่นต่อเนืองไม่สะดุด จึงช่วยให้ควบคุมเสถียรภาพของรถได้อย่างยอดเยียม

โช้คอัพหน้าแบบหัวกลับและระบบกันสะเทือนหลังแบบ Back-Link
โช้คอัพหน้าแบบหัวกลับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 41 มม. ระยะยุบและยืดแบบจังหวะเดียว (Stepless) ความละเอียดสูงมาพร้อมกับค่าพรีโหลดสปริงทีสามารถปรับได้การปรับตั้งโช้คอัพและก้านต่อใหม่ ช่วยปรับปรุงระบบรองรับให้ดูดซับแรงสนั สะเทือนและรองรับแรงกระแทกได้ดีขนึ ก้านต่อใหม่ยังมีส่วนช่วยให้ความสูงเบาะนงั อยู่ในตำแหน่งทีตาํ กว่าเดิมด้วย (820 มม. >> 815 มม.)

4

ระบบเบรก
ล้อหน้าติดตั้งด้วยดิสก์เบรกแบบมีร่องระบายความร้อนขนาด 300 มม. ประกบคู่กับคาร์ลิปเปอร์เบรกโมโนบล็อกแบบ 4 ลูกสูบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน 32 มม. (ตัวบน) 30 มม. (ตัวล่าง) เบรกหลังเป็นแบบลูกสูบเดียว คาลิปเปอร์เบรกแบบสลักเลือนตดิ อยู่บนดิสก์เบรกแบบมีร่องระบายความร้อนขนาด 250 มม.

เพิ่่มประสิทธิภาพการป้องกันลมปะทะ
แฟริ่งสองชิน ออกแบบใหม่ให้กว้างขึนเพือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้ องกันลมปะทะทีบริเวณขาของผู้ขับขี ชิลด์หน้าออกแบบใหม่สูงขึน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันลมปะทะได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับระดับได้สามระดับด้วยมือเช่นเดิม (ไม่จำเป็นต้องใช้เครืองมือ)เพือให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี ชิลด์หน้าสามารถปรับได้สามตำแหน่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ขับขี การปรับตั้ง สามารถทำได้โดยเพียงใช้มือเท่านัน (ไม่จำเป็นต้องใช้เครืองมือ) กดปุ่มปลดล็อคทีด้านล่างแผงมาตรวัด (ให้ปรับตั้ง ชิลด์หน้าในขณะทีรถหยุดวิ่งเท่านั้น)

features-photos-2

ถังนำ มันเชือเพลิงขนาดใหญ่
ขนาด 19 ลิตรช่วยให้การออกทริปไปได้ไกลยิงขึ้น ด้านบนถังยกสูงตามสไตล์ซูเปอร์สปอร์ต ในขณะทีส่วนท้ายถังเพรียวเข้ารับกระชับกับหัวเข่าได้อย่างลงตัว

features-photos-7
อุปกรณ์เสริมครบครัน
อุปกรณ์เสริมของแท้จากคาวาซากิช่วยเติมเต็มความเป็นรถสปอร์ตทัวร์ริงให้กับ Ninja1000 ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าข้าง GIVI (28 ลิตร) กล่องท้ายเบาะ GIVI ขนาดใหญ่ (47 ลิตร) เบาะทรงตาํ ERGO-FIT ฟังก์ชนั ทำความร้อนที่แฮนด์รถ (Grip heaters) ช่องจ่ายไฟ DC สไลเดอร์กันล้มในจุดต่างๆ ฯลฯ

Kawasaki Ninja1000 เคาะราคาขายที่ 6.64 แสนบาท

KME 2289 Dolomites