nissan nissan LEAF Zero Emissions Day นิสสัน นิสสัน ลีฟ วันปลอดมลพิษโลก

Nissan คอนเฟิร์ม! รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้จริง

Home / ข่าวรถยนต์ / Nissan คอนเฟิร์ม! รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้จริง

เพื่อร่วมเป็นเกียรติในวันปลอดมลพิษโลก หรือ Zero Emissions Day 2019 ในปีนี้ ทั่วทุกมุมโลกได้มีการเคลื่อนไหวมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ โดยนิสสันได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการลดการปล่อยมลพิษ พร้อมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถมีบทบาทในการควบคุมการปล่อยมลพิษต่างๆ ในระดับโลก

Mr.Yutaka Sanada RSVP of Nissan Asia and Oceania
มร. ยูทากะ ซานาดะ รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคนิสสันเอเชียและโอเชียเนีย

ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก ที่ขับอยู่บนท้องถนนโดยไม่มีการปล่อยมลพิษมาแล้วกว่า 11 พันล้านกิโลเมตร เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ (Nissan LEAF) ทั่วโลก ได้ประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ย 3.8 ล้านบาร์เรลต่อปีนั่นเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากกว่าหนึ่งล้านเมตริกตัน ที่จะถูกปล่อยมาจากการขับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปจากน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางเท่าๆ กัน ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

Nissan LEAF

นิสสัน ลีฟ มียอดขายสะสมมากกว่า 430,000 คันทั่วโลกเป็น รถยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยก๊าซไอเสียระหว่างการขับขี่ ยังสามารถช่วยประหยัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ได้ถึง 4.5 เมตริกตัน ต่อคัน ต่อปี

วันปลอดมลพิษโลก หรือ Zero Emissions Day ริเริ่มในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) โดยกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น วันปลอดมลพิษโลก หรือเรียกย่อๆว่า “ZeDay” โดยเป็นวันที่มุ่งการหยุดปล่อยมลพิษทั้งหมดเพื่อให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงทั่วโลกในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า