B10 B20 Mitsubishi Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Mitsubishi Pajero Sport mitsubishi triton น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล บี10 น้ำมันดีเซล บี20 มิตซูบิชิ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10

Home / ข่าวรถยนต์ / Mitsubishi Motors ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการองค์กร (ที่ 1 จากขวา) ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 โดยกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ บี10 บนรถอเนกประสงค์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ซึ่งจะช่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายและส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศจากการลดมลพิษ

ทั้งนี้รถกระบะและรถอเนกประสงค์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี10 ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงรุ่นปัจจุบัน และมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงรุ่นล่าสุด

  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4D56 2007 – 2013
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4M41 2007 – 2011
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4D56 2011 – 2015
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4M41 2010
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4D56 2015 เป็นต้นไป
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4N15 2015 เป็นต้นไป
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4D56 2009 – 2010
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4M41 2009 – 2010
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4D56 2011- 2014
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4N15 2016 เป็นต้นไป

Mitsubishi

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ และ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ยังสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถตรวจสอบรุ่นรถยนต์มิตซูบิชิที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/b20 หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:30-17:00 น.