mg SAIC-MG ขยายโชว์รูม เอ็มจี

MG ตั้งเป้าขยายโชว์รูมครบ 150 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2563

Home / ข่าวรถยนต์ / MG ตั้งเป้าขยายโชว์รูมครบ 150 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2563

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานเพิ่มอีกกว่า 25 แห่ง ภายในปีนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการมีโชว์รูม 150 แห่ง ที่จะครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเตรียมขยายไปในระดับอำเภอที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

เอ็มจีเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 โดยในปีแรกมีจำนวนโชว์รูม 19 แห่ง จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 ได้ขยายเป็น 80 แห่ง และล่าสุด ณ เดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผู้จำหน่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 125 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับปี พ.ศ. 2563 นี้ เอ็มจีได้ตั้งเป้าหมายในการขยายโชว์รูมให้ครบ 150 แห่ง ซึ่งจะครอบคลุม ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดจุดให้บริการสู่ระดับอำเภอที่มีศักยภาพเพื่อการให้บริการที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเอ็มจีตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

MG

นอกเหนือจากจำนวนโชว์รูมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการจัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้และฝึกฝนในด้านต่าง ๆ ที่จะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพและการดำเนินงานของผู้จำหน่ายทั้งในด้านการขาย และบริการหลังการขาย ทุก ๆ 3-6 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ช่วยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเอ็มจีได้มีการนำเสนอบริการ “เอ็มจี แพสชั่น เซอร์วิส (MG Passion Service)” แก่ผู้ใช้รถยนต์เอ็มจีทุกท่านโดยเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทั้งที่สะดวกมารับบริการที่ศูนย์บริการ หรือสะดวกในการรับบริการนอกสถานที่ โดยประกอบด้วยการบริการใน 5 รูปแบบ ได้แก่ การรับประกันสูงสุด 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ROADSIDE ASSISTANCE 24 ชั่วโมง และบริการให้คำปรึกษาผ่าน CALL CENTRE ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลข 1267 รวมไปถึง รถบริการตรวจเช็คเคลื่อนที่ (Mobile Service) เพื่อให้บริการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทางนอกสถานที่ และบริการรถสำรองใช้ระหว่างรอซ่อม

MG

สำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์เอ็มจีหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 หรือที่เว็บไซต์ www.mgcars.com