มิตซูบิชิ มิราจ ครองอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก ปี 2558

Home / ข่าวรถยนต์ / มิตซูบิชิ มิราจ ครองอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก ปี 2558

ผลการศึกษาวิจัยคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจาปี 2558 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ J.D. Power 2015 Thailand Initial Quality StudySM (IQS) เปิดเผยในวันนี้ว่า แม้คุณภาพรถยนต์มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นใน 3 หมวดหมู่ และคงที่ใน 2 หมวดหมู่ แต่กลับมีรายงานจำนวนปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในหมวดหมู่ภายในรถยนต์และเครื่องเสียง, ความบันเทิง หรือระบบนาทาง (ACEN) เกิดการถ่วงดุล ทาให้คุณภาพของรถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับเดียวกันกับเมื่อปีก่อน

Mirage_2015_4

ผู้ผลิตรถยนต์ได้รุดหน้าในการพัฒนาคุณภาพรถยนต์ใหม่ในแทบทุกหมวดหมู่ และที่เด่นชัดที่สุด ได้แก่ หมวดหมู่ภายนอกรถยนต์ เครื่องยนต์ / ระบบเกียร์ และประสบการณ์การขับขี่ ศิรส สาตราภัย ผู้จัดการสาขา เจ.ดี. พาวเวอร์ กล่าว อย่างไรก็ตาม ในหมวดหมู่ภายในรถยนต์และคุณภาพระบบเครื่องเสียง กลับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง ดังที่ได้รับรายงานปัญหาในส่วนนี้จากเจ้าของรถยนต์เพิ่มมากขึ้น

การจัดอันดับจากผลการศึกษาวิจัยคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจาปี 2558 โดย มิตซูบิชิ มิราจ  ครองอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก จากผลการศึกษาวิจัยคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย (IQS) ประจาปี 2558 ได้จากการประเมินคาตอบของเจ้าของรถใหม่จานวน 4,837 รายที่ซื้อรถในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล