กรมการขนส่งทางบก ใบขับขี่ ใบขับขี่ตลอดชีพ

ผู้ครอบครองใบขับขี่ตลอดชีพ เตรียม Recall ทดสอบสมรรถนะการขับขี่อีกครั้ง!

Home / ข่าวรถยนต์ / ผู้ครอบครองใบขับขี่ตลอดชีพ เตรียม Recall ทดสอบสมรรถนะการขับขี่อีกครั้ง!

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพิจารณาจัดโครงการเรียกผู้ขับขี่รถที่มีใบอนุญาตแบบตลอดชีพ กลับมาทดสอบสมรรถนะการขับรถใหม่อีกครั้ง เพื่อการสนับสนุนลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเนื่องมาจากสมรรถนะการขับขี่ที่ลดลงของผู้ขับขี่ที่ครอบครองใบขับขี่ตลอดชีพ หากคุณสมบัติไม่ผ่านตามที่กำหนดมีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ตลอดชีพ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยถึงข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายครั้งอันเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่พร้อม อาทิ อายุมาก และผู้ขับขี่กลุ่มนี้มักมีใบขับขี่ชนิดตลอดชีพ ทางกรมขนส่งมีแนวคิดที่จะเรียกผู้ขับขี่รถยนต์แบบตลอดชีพกลับมาทดสอบสมรรถนะในการขับรถใหม่อีกครั้ง หรือ “Recall” เนื่องจากอายุมากขึ้น ส่งผลให้สภาพร่างกาย เช่น การมองเห็น หรือการได้ยิน อาจไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

โดยในสัปดาห์หน้า จะหารือร่วมกับนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก เพื่อจัดทำโครงการเรียกผู้ขับขี่รถที่มีใบอนุญาตแบบตลอดชีพ กลับมาทดสอบสมรรถนะการขับรถใหม่อีกครั้งกับขนส่งทางบก หรือ “Recall” เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพกลับมาแสดงตัวที่ขนส่งทางบกทั่วประเทศ และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่ เพื่อให้สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นต่อไป

หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่สามารถขับรถได้แล้ว และมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนน จนก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถคนอื่น ก็จะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ต่อไป โดยจะมีเกณฑ์พิจารณาสภาพของผู้ขับขี่ที่เหมาะสม

ทางนายจิรุตม์ ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถส่วนรวม ซึ่งนับตั้งแต่การประกาศยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพเมื่อปี 2546 ที่ผ่านมา คาดว่าในปัจจุบันจะมีผู้ถือใบขับขี่ประเภทดังกล่าวประมาณล้านใบ

สิ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้กันก็คือ รายละเอียดการทดสอบสมรรถนะการขับขี่ของผู้ที่ครอบครองใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้นจะมีรูปแบบใด ใช้เวลานานขนาดไหน และจะเหมือนกับการเรียกทดสอบสมรรถนะและการอบรมของผู้ต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปีมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่ครอบครองใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพได้วางแผนเตรียมตัว เตรียมเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคาดว่าภายในเดือนนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น