MG Extender SPIRIT 4X4 SPIRIT of the 4x4 Driving School อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มั่นใจ SPIRIT 4×4 ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขับขี่รถ 4WD

Home / ข่าวรถยนต์ / อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มั่นใจ SPIRIT 4×4 ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขับขี่รถ 4WD

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ Spirit of the 4xDriving School โดย สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติจาก รักสุดา มามะ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำทีมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาผืนป่ามรดกโลก

SPIRIT 4x4

SPIRIT 4x4

โดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เอื้อเฟื้อรถ MG EXTENDER ให้ใช้ฝึกฝนครั้งนี้ ณ สนาม Spirit Adventure Ground จ. นครนายก

SPIRIT 4x4

SPIRIT 4x4