ยกเว้นค่าธรรมเนียมทางด่วน ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ วันหยุดยาว

ขึ้นทางด่วนฟรี 12 วัน รับหยุดยาวพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

Home / ข่าวรถยนต์ / ขึ้นทางด่วนฟรี 12 วัน รับหยุดยาวพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

ข่าวดีของผู้ใช้รถใช้ถนนที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวหยุดยาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 ตามมติครม. ประกาศกำหนดวันหยุดยาว ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขานรับมติครม. ประกาศเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ฟรี 2 สายทาง ช่วงวันหยุดราชการ รวม 12 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน กับวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2563 รวม 12 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด ประกอบไปด้วย

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน

โดยระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เครดิตข้อมูลโดย ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม