ปารีส สั่งรถเก่าห้ามวิ่งบนถนนเริ่มกรกฏาคมนี้

Home / ข่าวรถยนต์ / ปารีส สั่งรถเก่าห้ามวิ่งบนถนนเริ่มกรกฏาคมนี้

ด้วยจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงปารีส ในที่สุดจึงมีกฏหมายห้ามนำรถยนต์เก่ามาใช้วิ่งบนท้องถนนมีผลบังคับใช้เดือนหน้า

1
ประเทศฝรั่งเศสออกกฏหมายสั่งห้ามรถยนต์ที่ผลิตก่อนปี 1997 วิ่งภายในกรุงปารีส รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ผลิตก่อนปี 2000 ก็อยู่ในข้อจำกัดนี้เช่นกัน กฏหมายการห้ามรถที่มีอายุมากกว่าสิบปีวิ่งในกรุงปารีสทั้งวันหยุดและวันธรรมดาสืบเนื่องมาจากปริมาณยานพาหนะที่เพิมจำนวนมากขึ้นในท้องถนนจนเกิดปัญหาการจราจรและมลพิษในกรุงปารีสช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ในขั้นต้นผู้ที่ฝ่าฝืนกฏจะยังไม่ได้รับโทษ แต่กฏหมายจะเริ่มบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนตั้งแต่เริ่มเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยอัตราค่าปรับจะอยู่ระหว่าง 35 – 135ยูโร

2
เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของประชาชนในกรุงปารีสต่อกฏหมายดังกล่าวมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีรายงานว่ากฏหมายดังกล่าวจะกระทบต่อผู้ใช้รถทั้งหมดในกรุงปารีสประมาณ 10เปอร์เซ็นต์ และผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ในกรุงปารีสจะเป็นคนหนุ่มสาววัยทำงานมากกว่าช่วงวัยอื่น แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อกฏหหมายนี้โดยตรงคงไม่พ้นผู้ใช้รถที่มีรายได้น้อยอย่างแน่นอน