เมกะโปรเจค!! นอร์เวย์ วางแผนสร้าง ถนนอุโมงค์ใต้น้ำ

Home / ข่าวรถยนต์ / เมกะโปรเจค!! นอร์เวย์ วางแผนสร้าง ถนนอุโมงค์ใต้น้ำ

เนื่องจากการเดินทางจากภาคใต้สู่ภาคเหนือของประเทศ นอร์เวย์ เป็นระยะทางที่ไกล และใช้เวลานาน หนำซ้ำยังต้องนำรถข้ามเรือเฟอร์รี่ ทางเดียวที่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปคือ การสร้างอุโมงค์สัญจรใต้น้ำ

1ถนนสายหลวงสาย E39 ในประเทศ นอร์เวย์ อาจจะเป็นถนนสวยงามที่สุดในโลก ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่เมือง Kristiansand ทางภาคใต้ไปจนถึง Trondheim ทางภาคเหนือของ  นอร์เวย์ แต่ก็มีปัญหาทีเกิดขึ้นเมื่อการผ่านช่องแคบจาก เมือง Oppedal ไปเมือง Lavik  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่สวยงามของ นอร์เวย์ เส้นนี้ไม่เหมาะกับการขับรถเนื่องจากระยะที่ไกลต้องใช้เวลาถึง 21ชั่วโมง และมีเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปแค่เจ็ดเที่ยวต่อวันในการเดินทางจากเมืองOppedal ข้ามไป Lavik

อย่างไรก็ตาม Norwegian Pubric Roads Administration (NPRA) มีโปรเจคท์โครงการขนาดใหญ่ของประเทศที่จะล่นระยะเวลาการเดินทางจากภาคใต้สู่ภาคเหนือของประเทศ นอร์เวย์ ให้เหลือเพียง 10ชั่วโมง จากเดิมที่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์บนถนนสาย E39 ผ่านอ่าวน้อยใหญ่ด้วยสะพาน หรืออุโมงค์บางจุด การแก้ปัญหาในคราวนี้คือ “สร้างอุโมงค์ใต้น้ำ” โดยอุโมงค์ดังกล่าวจะสร้างด้วยท่อคอนกรีต เชื่อมต่อระยะทางยาวต่อกันทุกอ่าว อุโมงค์แห่งนี้มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ตัวท่อลึกลงจากระดับน้ำ 65 ถึง 100 ฟุต จะมีการใช้ทุ่นเพื่อช่วยในการควบคุมระดับของอุโมงค์ โครงการนี้คาดการณ์ว่าจะใช้เงินในการก่อสร้างถึง 25พันล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ แล้วเสร็จในปี 2035