ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บริษัทของคนไทยอายุยาวนานกว่า 49 ปี

Home / ข่าวรถยนต์ / ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บริษัทของคนไทยอายุยาวนานกว่า 49 ปี

222จุดเริ่มต้นของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2510 เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด การผลิตชิ้นส่วน การรับจ้างประกอบ และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงรถสเตชั่นวากอน หรือรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง โดยความสามารถในการออกแบบพัฒนา และประกอบรถยนต์ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย

Untitled-1

ปัจจุบันบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ได้พัฒนารถที่เรียกว่า TR TRANFORMER แข็งกว่า ล้ำสมัย ไม่เหมือนใคร ต่างจากรถทั่วไป จุดเด่นของ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ เป็นบริษัทคนไทยรายเดียวที่สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของคนไทยได้ ในอนาคตไทยรุ่งหวังว่าจะสร้างรถในเมืองไทยให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและคนไทย

tranformer1216