มาสด้า แต่งตั้ง ชาญชัย ขึ้นเป็น ประธานบริหาร คนไทยคนแรก

Home / ข่าวรถยนต์ / มาสด้า แต่งตั้ง ชาญชัย ขึ้นเป็น ประธานบริหาร คนไทยคนแรก

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ขึ้นเป็นประธานบริหารคนไทยคนแรกของ มาสด้า พร้อมยกทีมผู้บริหารคนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นแท่นนั่งบริหารงานครบทุกแผนก แสดง ถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นมาบริหารงานในตำแหน่ง สำคัญๆ ในบริษัทข้ามชาติ พร้อมเดินหน้านำมาสด้าก้าวสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Mr. Chanchai Trakarnudomsuk
นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหารคนไทยคนแรกของมาสด้า

หลังจากที่คลุกคลีอยู่กับการผลิตรถยนต์มาสด้ามาตั้งแต่ยุคก่อสร้างโรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย หรือ เอเอที จังหวัดระยอง เป็นเวลากว่า 20 ปี และถือเป็นผู้บริหารที่ทำงานร่วมกับมาสด้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มของการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จนกลายเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และในอุตสาหกรรมรถยนต์ จึงกลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่สามารถยกระดับการบริหารงานขององค์กรมาสด้าสู่ความเป็นสากล มียุทธศาสตร์ในการทำงานเด่นชัด การเสริมทัพในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดในทุกๆ องค์ประกอบ

ด้วยความรู้ความสามารถของคุณชาญชัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ใน อุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนาน และเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานเกี่ยวกับองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านการบริหารงานในตำแหน่งหลักสำคัญๆ ในโรงงานผลิตรถยนต์ออโต้อัลลายแอนซ์ จังหวัดระยอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รับผิดชอบในส่วนของหัวหน้าทีมวิศวกรเครื่องยนต์ และก้าวขึ้นมาเป็น รองประธานบริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ปี พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาถึง 19 ปี ที่สั่งสมประการณ์ในการบริหารธุรกิจให้องค์กรจนรุ่งเรืองเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคง กลายเป็นแหล่งผลิตรถยนต์และรถปิกอัพที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่การผลิตในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก

Hidesuke-Takesue-768x956
นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ อดีตประธานบริหารที่เพิ่งครบวาระการทำงานในประเทศไทย

นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ อดีตประธานบริหารที่เพิ่งครบวาระการทำงานต้องเดินทางกลับไปรับหน้าที่ในการบริหารงานด้านการขายของ มาสด้า ทั่วโลก กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาสด้าในวันนี้ เป็นนโยบายของคณะกรรมการบริหาร หรือ บอร์ดบริหาร ใน มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในความพยายามเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารชาวไทย ดึงเอาขีดความสามารถของผู้บริหารในทุกระดับให้สามารถบริหารจัดการกับธุรกิจของ มาสด้า เพราะมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยนั้นมีความสามารถ มีศักยภาพ และความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมถึงความเข้าใจต่อตลาดและลูกค้าคนไทยอย่างแท้จริง แล้วในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึง ความพร้อมที่ถูกหล่อหลอมมาอย่างยาวนาน ถูกบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในความเป็นคนไทย พร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีโลก นี่คือประธานบริหารคนใหม่ และเป็นคนไทยคนแรกในมาสด้า ที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้มาสด้าทั่วโลกได้ประจักษ์

การเสริมทัพผู้บริหารภายใน มาสด้า ครั้งนี้ ถือเป็นการดันผู้บริหารที่เป็นคนไทยขึ้นมาบริหารในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างผลักดันผู้บริหารระดับสูง นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร เพื่อเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้นโยบายการทำงานเป็นทีม “One Mazda” หลอมรวมทุกหน่วยงานเข้าสู่รูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

JKG_0868-600x400
(จากซ้ายไปขวา) นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ อดีตประธานบริหาร และ นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหารคนใหม่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับ นายชาญชัย ตระการอุดมสุข จะเริ่มทำงานกับ มาสด้า ในตำแหน่ง ประธานบริหาร มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังวางผู้บริหารคนไทยขึ้นมายกชุดครอบคลุมทุกแผนก เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

รายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 1. นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร
 1. นายอัสสึชิ ยาซูโมโต รองประธานบริหาร
 1. นายฮิโรโนริ ทานากะ รองประธานบริหาร งานวางแผนองค์กร
 1. นายฮิโรชิ คูโก รองประธานบริหาร ฝ่ายบริการลูกค้าและอะไหล่
 1. นายพาสกาล เศรษฐบุตร รองประธานบริหาร ฝ่ายขายและบริหารความพึงพอใจลูกค้า
 1. นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด
 1. ดร. ปณัสย์ บุญค้ำ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการหลังการขายและงานอะไหล่และบริการภูมิภาค
 1. นายเกริกฤทธิ์ คำสุระ ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักธุรกิจผู้จำหน่ายภูมิภาค-1
 1. นายเฉลิมพร เบญจาธิกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการหลังการขายและงานอะไหล่และบริการภูมิภาค-1
 1. นางสาวสุวรรณี ชุติรัตนโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหาร
 1. นายศราวุฒิ  บรรยงค์กุล ผู้อำนวยการ อะไหล่และบริการระดับภูมิภาค-2
 1. นางสาวจีรภา เสพสวัสดิ์ ผู้อำนวย การฝ่ายอะไหล่
 1. นายอรรณพ รัตนกุสุมภ์  ผู้อำนวยการ ธุรกิจผู้จำหน่ายระดับภูมิภาค-2
 1. นายจิรยุทธ  เสาวนะ ผู้อำนวยการ ธุรกิจผู้จำหน่ายระดับภูมิภาค-2
 1. นายศุภชัย คงธนกวี ผู้อำนวยการ ธุรกิจผู้จำหน่ายระดับภูมิภาค-2
 1. ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคลและรัฐกิจสัมพันธ์
 1. นายภาณุพงศ์ อัฐฐะประภาส ผู้จัดการอาวุโส งานสื่อสารการตลาด