กดรีโมทซ่อนทะเบียน มีความผิดปรับไม่เกิน 2พัน

Home / ข่าวรถยนต์ / กดรีโมทซ่อนทะเบียน มีความผิดปรับไม่เกิน 2พัน
ระบบกลไกซ่อนแผ่น ป้ายทะเบียน รถยนต์ที่กำลังฮือฮาอยู่ในตอนนี้ ที่จริงแล้วคือกลไกที่จะทำให้เจ้าของรถทำผิด กฏหมาย ทั้งในทางตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์
Untitled-1
หลังจากที่มีการแชร์คลิปในโลกโซเชี่ยลมีเดีย โดยในภาพคือหญิงสาวคนหนึ่งกดรีโมทส่งสัญญาณไปที่รถยนต์คันหนึ่งจากนั้นแผ่น ป้ายทะเบียน ที่ถูกซ่อนไว้ในส่วนของกันชนหน้าถูกเลื่อนออกมาโชว์ที่หน้ารถตามปกติ ระบบดังกล่าวคือการซ่อนแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งไม่ว่าผู้ที่ติดตั้งระบบดังกล่าวไว้ที่ตัวรถจะมีเจตนาใดๆ ก็ตามแต่ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นสามารถจับปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทันที

ด้านแฟนเพจ กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำต่อเรื่องดังกล่าวไว้ว่า “การนำป้ายทะเบียบรถแบบใช้รีโมทซ่อนป้ายทะเบียน ถ้านำมาใช้มีความผิดข้อหา “มีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
1
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม………มาตรา 11 …………… ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554
ข้อ 5 แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น
การติดตรึงแผ่นป้ายต้องไม่กระทำในลักษณะที่วัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้นอาจปิด บังทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขนำหน้าตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียนตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน โดยต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสง หรือไม่ก็ตาม มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น

พจนานุกรม แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
“ตรึง” หมายถึง ทําให้อยู่กับที่ เช่น ตรึงตะปู ตรึงที่นอน ตรึงข้าศึก ทําให้อยู่คงที่ เช่น ตรึงราคาสินค้าไว้ ติดอยู่ เช่น ตรึงใจ

 

ข้อมูลจาก : thairath.co.th
Facebook : กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่