สนข. เสนอใช้รถส่วนตัวได้แค่ 15 วัน รถเข้าเมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Home / ข่าวรถยนต์ / สนข. เสนอใช้รถส่วนตัวได้แค่ 15 วัน รถเข้าเมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหา รถติด ในกรุงเทพฯขณะนี้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น ได้วางการแก้ปัญหาไว้ 3 ระยะ

123718266

ระยะสั้น ห้ามจอดรถบนถนน ห้ามฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ห้ามแซงซ้าย ตำรวจต้องทำกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือต้องเพิ่มโทษให้หนักขึ้น เช่น การยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หากทำผิดในข้อหาหนัก ต้องเพิ่มเติมจากการเสียค่าปรับตามปกติ การรณรงค์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร จะช่วยให้แก้ไขปัญหามากว่าครึ่งเลยทีเดียว

ระยะกลาง ใช้เวลา1-2 ปี มาตรการจัดการจราจรบนถนนสายหลักตามปริมาณรถ จัดให้รถสวนเลน เช่นถนน 6 ช่องจราจร ช่วงเช้ารถเข้าเมืองมีปริมาณสูงให้ เปิด 4 ช่อง เดินรถสวนช่องขาออกเมือง 1 ช่อง ส่วนขาออกเมืองเปิด 2 ช่อง ช่วงเย็นรถออกเมืองมีปริมาณสูงให้สลับขาออกเมือง 4 ช่องจราจร ขาเข้าเมือง 2 ช่องจราจร ขณะนี้ดำเนินการบางเส้นทางเท่านั้น โดยถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี  หรือบางจุดในระยะสั้นๆ ที่มีการก่อสร้างโครงการ โดยต้องปรับการจราจรทั้งระบบและต้องหารือตำรวจจราจรถึงความเหมาะสม เพราะเป็นผู้ปฎิบัติ ต้องติดสัญญาณไฟและป้ายสัญญาณต่างๆ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มช่องบัสเลน(ช่องรถเมล์) ถนนสายหลักให้มากขึ้น ให้รถเมล์ไปได้เร็ว เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน หากรถส่วนตัวเข้าใช้ช่องบัสเลนต้องถูกจับปรับทันที

ระยะยาว 5-6 ปี  รอให้รถไฟฟ้าแล้วเสร็จในปี 65 ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า เพื่อใช้มาตรการควบคุมปริมาณรถส่วนตัวโดย การกำหนดโซนนิ่งเก็บเงินรถเข้าเมือง ในถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าไปเติม หากจะเข้าต้องเสียเงินในอัตราสูง มีด่านเก็บเงินคล้ายๆ กับการขึ้นทางด่วน และ การกำหนดวันใช้รถด้วยเลขทะเบียนรถวันคู่หรือวันคี่ หากตรงกับวันคี่ให้รถยนต์ที่มีเลขทะเบียนวันคี่ใช้ รถเลขคู่ห้ามใช้ ต้องจอดไว้บ้าน ส่วนวันคู่ เลขทะเบียนวันคู่ใช้ได้เลขทะเบียนวันคี่ต้องจอดอยู่บ้านใน 1 เดือนจะใช้รถได้แค่ 15 วันเท่านั้น จะทำให้รถหายไปจากท้องถนนถึง 50% เลย และตามด้วยแนวทางลดผลกระทบต่อประชาชนบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว เช่น ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์  รวมทั้งผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ ด้วยมาตรการทั้ง 3 ระยะจะนำเสนอกระทรวงคมนาคมในเร็วๆ