Toyota จะเริ่มต้นกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2020

Home / ข่าวรถยนต์ / Toyota จะเริ่มต้นกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2020

Toyota กำลังวางแผนที่จะเริ่มต้นการผลิต ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี 2020 ในการเสนอราคาเพื่อขยายกองกำลัง hybrid และเซลล์เชื้อเพลิงยานพาหนะในปัจจุบัน

na-2016-toyota-prius-1a

Nikkei publication จากญี่ปุ่นรายงานมาว่า ปัจจุบันสอง ผู้ผลิตรถยนต์ ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น มีความตั้งใจที่จะสร้างทีมงานในประเทศของตัวเอง สำหรับการวางแผนและการพัฒนา ยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2017

na-2016-toyota-prius-6 na-2016-toyota-prius-4 na-2016-toyota-prius-3

มีรายงานว่าทาง Toyota อาจจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มีช่วงพลังงานอยู่ที่ 300 กิโลเมตร บนแพลตฟอร์มของ Prius หรืออีกทางเลือกหนึ่งซึ่งก็คือรถยนต์ซีดาน Corolla เพื่อนำเสนอออกมาในรูปแบบของรถ SUV ซึ่งย้อนกลับไปในเดือนมกราคม Toyota จัดตั้งแผนกวิจัยวัสดุแบตเตอรี่ เพื่อที่จะสร้างแบตเตอรี่ไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับของตัวเอง และนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่บริษัทอาจจะใช้แบตเตอรี่จากแหล่งภายนอกเพื่อให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเช่นกัน

na-2016-toyota-prius-1

na-2016-toyota-prius-13

na-2016-toyota-prius-2