Update BMW i3 จะเปิดตัวในปี 2017 ด้วยการออกแบบใหม่และระยะที่ดีกว่าเดิม

Home / ข่าวรถยนต์ / Update BMW i3 จะเปิดตัวในปี 2017 ด้วยการออกแบบใหม่และระยะที่ดีกว่าเดิม

หลังจากที่ผ่านการปรับปรุงมา BMW i3 ก็พร้อมที่จะเปิดตัวแล้วในปี 2017 จากการรายงานของ หนังสือพิมพ์เยอรมัน

2017-bmw-i3-7

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มีแหล่งข่าวท้องถิ่นของเยอรมันรายงานมาว่า BMW i3 จะเปิดตัวปีหน้าค่อนข้างที่จะแน่นอนหลังจากที่ผ่านการปรับปรุงเรื่องของระยะทางและการดีไซน์ที่ดีกว่าเดิม

เห็นได้ชัดว่าทาง BMW ติดตั้งแบตเตอรี่ความจุสูงใหม่ใน รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลทำให้ช่วยให้การเดินทางดีเกินกว่า 300 กม. สำหรับในรุ่นปัจจุบัน แล้วปีนี้ BMW i3 Update มาใหม่กับแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น, โดยเพิ่มช่วงการเดินทางร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากในการปรับปรุง i3 ของทาง BMW

2017-bmw-i3-1 2017-bmw-i3-4 2017-bmw-i3-8a 2017-bmw-i3-8 2017-bmw-i3-6 2017-bmw-i3-5