Update ระบบ Autopilot ของ Tesla ปล่อยให้ Update ในอีกสามสัปดาห์

Home / ข่าวรถยนต์ / Update ระบบ Autopilot ของ Tesla ปล่อยให้ Update ในอีกสามสัปดาห์

หลังจากที่ Tesla ได้ Update ระบบ Autopilot และมีการเผยแพร่วิดีโอทดสอบไปเมื่อไม่นาน ตอนนี้ Elon Musk ก็ออกมากล่าวถึงซอฟต์แวร์ใหม่นี้ว่า Autopilot 8.1ด้รับการปล่อยให้ Update ในอีกสามสัปดาห์

tesla-model-s-2017my1-1j

Musk กล่าวถึงระบบซอฟต์แวร์ Autopilot 8.1 ตัวใหม่ หลังจากที่มีคำถามถึงระบบนี้บนทวิตเตอร์ว่า เจ้าของรถสามารถใช้ระบบนี้ได้เมื่อไร ซึ่ง Musk ก็ตอบกลับไปว่า ระบบ ซอฟต์แวร์ Autopilot 8.1 ตัวใหม่ นี้จะเปิดให้ Update ภายในอีกสามสัปดาห์

ap_2_headera tesla-model-3-9Tesla ใกล้จะได้เริ่มต้นการส่งมอบระบบ Autopilot ตัวล่าสุดของพวกเขาเสียที ที่หลังจากการทดสอบการใช้งานระบบ ปรากฏว่ามีความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยตัวเองดีขึ้นขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถไปในเส้นทางที่โค้งเยอะ ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน และสามารถเปลี่ยนเลนได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้คนขับ ส่วนระบบเข้าจอดรถด้วยตนเอง และ cruise control ก็ทำได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียว

tesla-model-s-brake-repair-1-1 tesla-model-s-brake-repair-2-1