Mazda3 เจนใหม่ มาด้วยเครื่องยนต์ HCCI SKYACTIV พร้อมเปิดตัวในปี 2018

Home / ข่าวรถยนต์ / Mazda3 เจนใหม่ มาด้วยเครื่องยนต์ HCCI SKYACTIV พร้อมเปิดตัวในปี 2018

มีรายงานว่ารถยนต์ Mazda3 เจเนเรชั่นที่ 4 จะเริ่มทำการผลิตในปี 2018 และจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ New SKTACTIV

1ข่าวจากประเทศญี่ปุ่นบอกต่อว่าทาง Mazda จะเปิดตัวเครื่องยนต์แแบบใหม่ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์เจเนเรชั่นที่สองของเทคโนโลยี SKYACTIV เครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม 30% เนื่องจากการใช้แรงอัดจากการเผาไหม้ของอากาศและน้ำมันแทนการจุดระเบิดของเครื่องยนต์โดยการใช้การจุดชนวนของหัวเทียน

3

เครื่องยนต์ใหม่มาด้วยเทคโนโลยีการทำงาน HCCI หรือ Homogeneous Charge Compression Ignition ที่จะนำมาใช้ในรุ่น Mazda3 เจนใหม่ ซึ่งคาดว่ารุ่นดังกล่าวน่าจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ 30 กม/ลิตร

2

และหลังจากที่มีการปล่อย Mazda3 ลงตลาดแล้ว ต่อจากนั้น Mazda จะเริ่มทำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยทางยริษัทมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ plug-in hybrid ในปี 2021 ดยวงเป้าหมายของกลุ่มผู้ซื้อรายแรกไว้ที่ลูกค้าในสหรัฐ และยุโรป โดยทาง Mazda คาดหวังว่าในอนาคตจะเน้นการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก