2013 AI artificial intelligence CES drive by wire technology Lexus LS Toyota Toyota Research Institute TRI ทดสอบ รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ระบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์

Toyota ประกาศ ทดสอบ ระบบ รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง แล้ว

Home / ข่าวรถยนต์ / Toyota ประกาศ ทดสอบ ระบบ รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง แล้ว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยของ Toyota หรือ Toyota Research Institute (TRI) มุ่งเน้นและพัฒนาระบบ artificial intelligence (AI) หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีฐานการวิจัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการทดสอบระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองในรถยนต์ของทาง Toyota แล้วในแคลิฟอร์เนีย

โดยการทดสอบนี้จะเป็นรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนด้วยตนเอง ที่เคยแสดงต่อหน้าสาธารณะชนเป็นครั้งแรกที่งาน CES ในปี 2013 ซึ่ง Lexus LS เคยใช้ระบบขับเคลื่อนในแบบ drive by wire technology โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุงที่เรียกว่า soft update ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงในส่วนของเซ็นเซอร์

โดยระบบจะมีความความสามารถในการคำนวณพลังงาน เพื่อที่จะรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกในสถานที่นั้นๆได้ เพื่อให้เครื่องยนต์ได้ดำเนินการเรียนรู้ รับการปรับปรุงเพื่อปรับระบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ระบบยังมีการพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่สามารถขับเคลื่อนได้แม้ในพื้นที่ๆขาด up-to-date ด้วยการทำแผนที่ๆมีความแม่นยำ รถคันนี้ได้ผ่านการทดสอบการทำงานที่ดีขึ้นผ่านการเซ็นเซอร์,เรดาร์ และเซ็นเซอร์กล้องเพื่อที่จะสร้างระบบการขับด้วยตัวเองได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่

TRI กำลังวางแผนที่จะใช้รถคันนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการทดสอบบนถนน เพื่อที่จะใช้สำหรับการสร้างระบบการขับด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ และไปสู่การพัฒนาขั้นสูงสุด