ขนส่งแแจง ประเภทรถ และการคาดเข็มขัดนิรภัย ตามคำสั่งคสช.

Home / ข่าวรถยนต์ / ขนส่งแแจง ประเภทรถ และการคาดเข็มขัดนิรภัย ตามคำสั่งคสช.
การขนส่งทางบก คสช. ม.44 เข็มขัดนิรภัย

กรมขนส่งฯแจงคำสั่ง ม.44 บังคับคนขับ-ผู้โดยสาร ที่จะต้องคาด เข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งที่นั่งรถ หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาททุกที่นั่ง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 14/25560 กรณีการบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ทุกที่นั่งต้องคาด เข็มขัดนิรภัย ว่า การบังคับใช้กฎหมายจะอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหากแยกแยะรายละเอียดกรณีการคาด เข็มขัดนิรภัย รถแต่ละประเภท


จะประกอบด้วย กรณีเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และรถแท็กซี่ ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2531-31 ธ.ค.2553 กำหนดให้ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า จะ “ต้องมี” และ “ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย” และในกรณีรถแท็กซี่จะบรรทุกผู้โดยสารไม่ได้เกิน 4 คน คือ ที่นั่งข้างคนขับ 1 ที่นั่ง และที่นั่งเบาะหลังอีก 3 ที่นั่ง

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รวมถึงรถกระบะ 2 ตอน หรือดับเบิลแคป และรถแท็กซี่ ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2554 เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกที่นั่ง “ต้องมี” และ “ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย” ซึ่งในกรณีของรถแท็กซี่ จะอนุญาตให้บรรทุกผู้โดยสารไม่ได้เกิน 4 คนเช่นกัน

ส่วนรถตู้โดยสาร และรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2555 เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกที่นั่ง “ต้องมี” และ “ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”

สำหรับกรณีรถกระบะตอนเดียว ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2537 เป็นต้นไป และรถบรรทุก ที่นั่งผู้ขับขี่และคนนั่งด้านหน้า “ต้องมี” และ “คาดเข็มขัดนิรภัย” ส่วนกรณีรถสองแถว และรถสามล้อเครื่อง ที่บังคับเฉพาะคนขับเท่านั้นที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากไม่เหมาะแก่การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติม

นอกจากนี้ รถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และวิ่งระหว่างจังหวัด รวมถึงรถบัสขนาดใหญ่ จะ “ต้องมี” และ “ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย” ทุกที่นั่ง

มาตรการบังคับให้คาด เข็มขัดนิรภัย จะให้มีการบังคับใช้ภายใน 30 วัน หากมีผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด กฎหมายกำหนดให้คนขับ และผู้โดยสาร จะต้องเสียค่าปรับในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาท