คสช. ดื่มไม่ขับ ยึดรถ อุบัติเหตุ

สงกรานต์วันแรก คสช. เข้มยึดรถนักดื่มแล้ว 535คัน

Home / ข่าวรถยนต์ / สงกรานต์วันแรก คสช. เข้มยึดรถนักดื่มแล้ว 535คัน

วันนี้ พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ คสช. ยังคงเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” เช่นเดิม โดยคาดหวังว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะทุกภาคส่วนตื่นตัวกันมากขึ้น

แต่พบว่า สถิติการกระทำผิดในวันที่ 12 เม.ย. ซึ่งเป็นวันแรกตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถไว้ 535 คัน โดยแบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ มีการกระทำความผิด 32,782 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่ไว้ 433 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 30,071 ราย รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 27,337 ครั้ง ยึดใบขับขี่ไว้ 1,498 คน ยึดรถยนต์ 102 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 25,549 ราย

ทั้งนี้การเข้มงวด “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” จะดำเนินการควบคู่ไปกับการแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการลดอุบัติเหตุ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ไม่บรรทุกเกิน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้วยความละมุนละม่อม ใช้การแจ้งเตือน ชี้แจงทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม และใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของการสัญจรโดยรวม