Mitusbishi เตรียมเปิดตัวรถกระบะ และรถซีดานที่สหรัฐ อเมริกา

Home / ข่าวรถยนต์ / Mitusbishi เตรียมเปิดตัวรถกระบะ และรถซีดานที่สหรัฐ อเมริกา
Lancer Mitsubishi nissan Renault triton รถกระบะ รถซีดาน

Mitusbishi เผยแผนการในอนาคตของทางบริษัท สำหรับการเตรียมเปิดตัว รถกระบะ และ รถซีดาน ที่ประเทศ สหรัฐ อเมริกา

Trevor Mann เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mitusbishi หรือ COO (Chief Operating Officer) เผยมาว่า สหรัฐฯ จีน และฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ความร่วมมือจากทางพันธมิตรอย่าง Renault และ Nissan

Trevor Mann ยังกล่าวอีกว่า มีความเป็นไปได้มากว่าเราจะเปิดตัวรถกระบะที่ใช้ platform จาก Nissan ในขณะที่ Renault-Nissan ก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการสรรสร้าง Mitusbishi Lancer เพื่อเป็นการปลุกให้ฟื้นจากความตายขึ้นมาอีกครั้ง

ในขณะที่ Mitsubishi ได้ส่งออกรถกระบะอย่าง Triton ออกไปหลายๆประเทศ รวมทั้งออสเตรเลียและในญี่ปุ่นเอง และยังจะนำ Triton ขึ้นฝั่งอเมริกา ซึ่งทาง Mitsubishi คิดว่าโมเดล Triton จะประสบความสำเร็จในอเมริกา

ในอนาคตทาง Mitsubishi อาจจะใช้โรงงานของ Nissan ในสหรัฐ อเมริกา สำหรับการผลิต เพราะโรงงานของ Mitsubishi เองนั้นได้ปิดตัวไปแล้ว