Lamina ปลูกป่า ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มติดรถยนต์ ลามิน่า

Lamina เดินหน้ากิจกรรม รักษ์โลกกับลามิน่า ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 100,000 ต้น

Home / ข่าวรถยนต์ / Lamina เดินหน้ากิจกรรม รักษ์โลกกับลามิน่า ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 100,000 ต้น

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร Lamina  ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถ เบรย์ จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ นำทีม ปลูกป่าเพิ่มเติม 50 ไร่ ในโครงการรักษ์โลกกับลามิน่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในพิธี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี  และได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน คณะผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่ายรถยนต์กลุ่ม Lamina ฟิล์มแฟนเพจ ผู้ใช้ฟิล์มกรองแสง Lamina สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกป่าพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น  50 ไร่  ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับ Lamina ปีที่ 10 ติดฟิล์มให้โลก นับเป็นปีที่พิเศษสุด เนื่องจากแปลงปลูกป่าที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ทั้งหมด มาเป็นแปลงเพื่อการศึกษาวิจัยและสาธิตรูปแบบการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา   นับได้ว่าเป็นแปลงแรกในประเทศไทยที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาป่าไม้ไทย  ซึ่งการปลูกป่าแต่ละประเภทจะช่วยสร้างประโยชน์ที่แตกต่างกัน  ตามลักษณะภูมิสังคม

โดยมีการแบ่งแปลงปลูกออกเป็น 11 รูปแบบ ตามแนวคิดหลัก ได้แก่ แปลงปลูกป่าในใจคน หญ้าแฝก ปลูกป่า บนที่สูง ยางนาราชาแห่งไม้ถวายราชาแห่งแผ่นดิน ปลูกป่า สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ปลูกป่าบนไหล่เขา ปลูกไม้โตเร็วเป็นพี่เลี้ยง ปลูกไม้หลายชั้นเรือนยอด การสร้างป่าเปียกเป็นแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ และการ ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

โดยในแต่ละแปลงปลูกนั้นจะมีจุดสื่อความหมายให้ผู้ที่จะศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจ เช่น ปลูกป่าในใจคน คือ การจะปลูกป่าได้ต้องปลูกป่าในใจคนก่อนให้คนเข้าใจในความสำคัญของป่าไม้ เพื่อลดการทำลาย แล้วร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หรือหัวข้อที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง หมายถึง ปลูกป่าอย่างที่หนี่งเพื่อใช้สอย อย่างที่สองใช้กิน อย่างที่สามใช้ในทางเศรษฐกิจ ประโยชน์สี่อย่างคือ นอกจากใช้สอย ใช้กิน ใช้ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนั่นเอง

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลพื้นป่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  ซึ่งการปลูกป่าในโครงการนี้มีอัตรารอดและเติบโตสูงถึง 95% พร้อมทั้งได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในชุมชน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม และโรงเรียนบ้านบุตะโก เพื่อสนับสนุนด้านกีฬาแก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บจก.เทคโนเซล (เฟรย์)

นางสาวจันทร์นภาได้เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า “วัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์โลกกับ Lamina เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเปรียบเสมือนการติดฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับโลก โดยได้แนวคิดมาจากการติดฟิล์มเพื่อลดความความร้อนในรถยนต์และอาคารบ้านเรือน  ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายฟิล์มกรองแสงได้นำมาใช้ในการดำเนินโครงการนี้”

นับตั้งแต่เริ่มโครงการแรกในปี พ.ศ.2551 จนถึงโครงการล่าสุดในปีนี้ รักษ์โลกกับ Lamina ได้คืนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ประเทศไทยไปแล้วกว่า 450 ไร่ นับเป็นต้นไม้กว่า 100,000 ต้น รวมถึงยังได้ขยายขอบเขตของโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโป่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า หรือแม้แต่การปลูกปะการังเพื่อช่วยฟื้นฟูทะเลไทยในโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ โครงการรักษ์โลกกับ Lamina จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการรักษาสภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดย Lamina ริเริ่มโครงการนี้ด้วยความตั้งใจที่จะปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนและเล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์

“โครงการรักษ์โลกกับลามิน่าที่ได้ดำเนินงานมาถึงปีที่ 10 นี้ เกิดขึ้นได้จากความช่วยเหลือในทุกภาคส่วน ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณกรมป่าไม้ พี่ๆ น้องๆ กลุ่มกระทิงโทน ครอบครัว Laminaฟิล์ม ทั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่าย โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ กลุ่มLaminaฟิล์มแฟนเพจ และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ใช้ฟิล์มกรองแสง Laminaทุกคน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการติดฟิล์ม Lamina ได้นำมาร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”

กรรมการผู้จัดการกล่าวสรุปว่า นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่ Lamina มุ่งมั่นมาตลอดนับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมาตลอดกว่า 2 ทศวรรษคือ การเติบโตเคียงคู่สังคมไทย รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมในภาพรวม ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทยต่อไป