รถยนต์ ระบบเบรก เบ็นดิกซ์

“เบ็นดิกซ์ เปิดหลักสูตร “ช่างเบรกมืออาชีพกับเบ็นดิกซ์” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี”

Home / ข่าวรถยนต์ / “เบ็นดิกซ์ เปิดหลักสูตร “ช่างเบรกมืออาชีพกับเบ็นดิกซ์” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี”

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เบ็นดิกซ์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ ระบบเบรก อันดับ 1 ของเมืองไทย พร้อมทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบเบรก เปิดหลักสูตร “ช่างเบรกมืออาชีพกับ เบ็นดิกซ์” ร่วมให้ความรู้อย่างถูกต้องและเทคนิคการบำรุงรักษา ระบบเบรก แบบครบวงจร ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ณ ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงาน 2 จ. สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือของนักศึกษา และสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริงหลังจากจบการศึกษา