FIVA ยานยนต์โบราณ รถโบราณ สมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากล “งานประกวด

ยกระดับมาตรฐาน งานประกวด รถโบราณ เพิ่มประเภท ปรับปรุงเกณฑ์ตัดสิน

Home / ข่าวรถยนต์ / ยกระดับมาตรฐาน งานประกวด รถโบราณ เพิ่มประเภท ปรับปรุงเกณฑ์ตัดสิน

สมาคม รถโบราณ ฯ มุ่งมั่นสนับสนุนการอนุรักษ์ ยานยนต์โบราณ ในประเทศไทย พัฒนาการ ประกวด รถโบราณ ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคม รถโบราณ แห่งประเทศไทย ผู้จัด “งานประกวด รถโบราณ ครั้งที่ 41” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า เนื่องจากสมาคมฯเป็นสมาชิกของ สมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากล (FIVA) จึงมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาการ ประกวด รถโบราณ ให้มีมาตรฐานเดียวกับการประกวดในระดับโลก

“ดังนั้น ตั้งแต่การจัดงานปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จึงแบ่งประเภทการประกวดใหม่เป็น 7 ประเภท ตามกำหนดของ FIVA ได้แก่ ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (ก่อน คศ.1905) ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918) ประเภท รถโบราณ (คศ.1919-1930) ประเภทรถรุ่นก่อนสงคราม (คศ.1931-1945) ประเภทรถรุ่นหลังสงคราม (คศ.1946-1960) ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961-1970) และประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971-ปัจจุบัน-30 ปี)”

ยิ่งกว่านั้น สมาคมฯ ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การประกวดในปีนี้ ซึ่ง วรกุล บุณยัษฐิติ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ชี้แจงว่า

“เดิมที เราจะตัดสินโดยพิจารณาเฉพาะสภาพของตัวรถที่ส่งเข้า ประกวด เท่านั้น แต่ปีนี้เราได้เพิ่มการพิจารณาในด้านคุณค่าของตัวรถด้วย เช่น แบรนด์  ปีที่ผลิต ความหายาก และสภาพดั้งเดิม เป็นต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินในระดับสากล”

ประธานคณะกรรมการตัดสินเปิดเผยถึงรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ว่า แบ่งเป็น 3 หมวด  ได้แก่ หมวด ก. เกี่ยวกับชาติกำเนิดของรถ เช่น คุณค่าของแบรนด์ และรุ่น ปีที่ผลิต คุณสมบัติ และลักษณะพิเศษ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของรถ มีค่าคะแนน 40 เปอร์เซนต์  หมวด ข. เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในตัวรถที่ส่งเข้าประกวดของเจ้าของ มีค่าคะแนน 10 เปอร์เซนต์  และหมวด ค. เกี่ยวกับสภาพรถโดยตรง ทั้งตัวถัง สี เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และห้องโดยสาร มีค่าคะแนน 50 เปอร์เซนต์

“ถ้าพิจารณาให้ดี จะเห็นว่า คะแนนที่เกี่ยวกับตัวรถในหมวด ก. ด้านข้อเท็จจริง และหมวด ค. ด้านสภาพรถ มีสัดส่วนคะแนนรวมกันถึง 90 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า รถที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัล เป็นรถที่มีความเหมาะสมทั้งคุณค่าและความงามอย่างแท้จริง”

สรุปรางวัล “ งานประกวด รถโบราณ ครั้งที่ 41”

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ  / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถรุ่นผ่านศึก / ไม่มีรถเข้าประกวด

 

ประเภท รถโบราณ

รางวัลที่ 1 Austin Seven Chummy ปี 1929 รถหมายเลข 4 ดร. ลภน โมกขะสมิต

รางวัลที่ 2 Austin Seven ปี 1929 รถหมายเลข 3 คุณวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์

รางวัลที่ 3 Singer ปี 1929 รถหมายเลข 5 คุณมัณฑนา จันทร์เพ็ญประสาน

 

ประเภท รถก่อนสงคราม

รางวัลที่ 1 MG TB ปี 1939 รถหมายเลข 11 คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

รางวัลที่ 2 MG TA ปี 1936 รถหมายเลข 9 คุณบางกอก  รัษฐปานะ

รางวัลที่ 3 Austin Seven (Open Road Tourer) ปี 1935 รถหมายเลข 7 ดร. ลภน  โมกขะสมิต

 

ประเภทรถหลังสงคราม

รางวัลที่ 1 MG A ปี 1957 รถหมายเลข 15 คุณฟ้าสาง  ปริวุฒิพงศ์

รางวัลที่ 2 Bentley S2 ปี 1960 รถหมายเลข 17 คุณฐากูร  วีรพากรณ

รางวัลที่ 3 Mercedes-Benz 170VA ปี 1953 รถหมายเลข 13คุณนรนิติ  นันทะเลขา

 

ประเภทรถคลาสสิค

รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL W108 ปี 1969 รถหมายเลข 28 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์

รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 280S W108 ปี 1968 รถหมายเลข 30 Auto Vintage

รางวัลที่ 3 Austin Healey 3000 MK III ปี 1967 รถหมายเลข 23 Mr. Martin Koller

 

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย

รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 รถหมายเลข 32 คุณพลพัฒน์  พงษ์สถิตย์

รางวัลที่ 2 Ferrari 328 GTS ปี 1986 รถหมายเลข 43 คุณม่อน

รางวัลที่ 3 Rolls-Royce Corniche ปี 1977 รถหมายเลข 35 คุณสมบัติ  แสงรัฐกาญจนสิน

ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ

รางวัลที่ 1 Porsche 356 ปี 1969 รถหมายเลข 45 คุณสุทิน  เหมมะรา

ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

รางวัลที่ 1 Volkswagen T2 ปี1967 รถหมายเลข 53 คุณสุทิน  เหมมะรา

รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1958 รถหมายเลข 51 คุณประวิช  เปาริบุตร

รางวัลที่ 3 Volkswagen Beetle ปี1958 รถหมายเลข 52 คุณไธพัฒน์  ภิรมย์โชติสิริ

ประเภทรถอเมริกัน

รางวัลที่ 1 Plymouth Barracuda ปี 1970 รถหมายเลข 56 Mr. Jerry Felin

รางวัลที่ 2 Desoto Depromat ปี 1953 รถหมายเลข 57 คุณณรงค์ชัย  เหล่าศรีสิน

รางวัลที่ 3 Dodge M37 ปี 1956 รถหมายเลข 55 ดร. ลภณ  โมกขะสมิต

ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์

รางวัลที่ 1 Jaguar XL6 Series I ปี 1972 รถหมายเลข 61 คุณชฤต  ภู่ศิริ

รางวัลที่ 2 Jaguar XJC ปี 1977 รถหมายเลข 65 คุณศรันย์  ว่องธนะวิโมกษ์

รางวัลที่ 3 Daimler (Series 2) Double Six Vanden ปี 1974 รถหมายเลข 63 ดร. ณวรา  จันทรัตน์

ประเภทรถมีนี

รางวัลที่ 1 Austin Mini MK I ปี 1960 รถหมายเลข 71 คุณดำรงค์  บำรุงผล

รางวัลที่ 2 Mini Van ปี 1963 รถหมายเลข 74 คุณมงคล  กระจ่างก้อย

รางวัลที่ 3 Morris Cooper S MK I ปี 1967 รถหมายเลข 72 คุณสิงขร  เกียรตินันทน์

รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม

รางวัลที่ 1 Citroen DS23ie Pallas ปี 1974 รถหมายเลข 69 คุณณภัศร์ชัย น้อยเพิ่มพูล

เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม / ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล

งานสียอดเยี่ยม

รางวัลที่ 1 BMW Isetta 300 ปี 1961 รถหมายเลข 20 คุณภัทร  ศศิวิมลกุล

รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 รถหมายเลข 32 คุณพลพัฒน์  พงษ์สถิตย์