Taxi กรมขนส่งทางบก ข่าวรถยนต์ ผู้โดยสาร รถแท็กซี่ แอพพลิเคชั่น

ขนส่งฯ ยืนยันใช้ แอพพลิเคชั่น เรียก แท็กซี่ ไม่ผิดกฎหมาย

Home / ข่าวรถยนต์ / ขนส่งฯ ยืนยันใช้ แอพพลิเคชั่น เรียก แท็กซี่ ไม่ผิดกฎหมาย

สบายใจได้เหล่าชาวแท็กซี่ทั้งหลาย ซึ่งทาง กรมขนส่งทางบก ยืนยันให้ใช้แอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการ รถแท็กซี่ ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

รถแท็กซี่ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องจดทะเบียนเป็นเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใช้มาตรค่าโดยสารที่ทางราชการกำหนด และห้ามใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมารับ-ส่งผู้โดยสาร (ป้ายดำ) เด็ดขาด พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการ Taxi OK / Taxi VIP เพื่อยกระดับการให้บริการ รถแท็กซี่ อย่างเป็นรูปธรรม

อธิบดี กรมขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการให้บริการ รถแท็กซี่ ให้สามารถตอบสนองความต้อการของประชาชนภายใต้การกำกับควบคุมจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแท้จริง ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้าน ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกใช้บริการ รถแท็กซี่ ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบการของทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งนี้ทาง กรมขนส่งทางบก ได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และสร้างการรับรู้ทำคามเข้าใจกับประชาชนโดยผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

อธิบดี กรมขนส่งทางบก ยังบอกอีกว่าจะสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และปลอดภัยให้กับ รถแท็กซี่ โดยดำเนินโครงการ Taxi OK / Taxi VIP เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสารธารณะเพิ่มขึ้น โดยโครงการ Taxi OK เป็นการยกระดับการให้บริการ รถแท็กซี่ ในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับขี่, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมไปถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก แถมยังป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารอีกด้วย และติดตามพฤติกรรมตลอดทางของผู้ขับขี่ เพื่อความปลอดภัยกับผู้โดยสาร

ส่วนโครงการ Taxi VIP หรือ รถแท็กซี่ ชนิดพิเศษเป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่า รถแท็กซี่ ทั่วไป ซึ่งคาดว่าโครงการ Taxi OK / Taxi VIP มีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้