“SPIRIT 4×4” ร่วมกับ “กองทัพเรือ”
ฝึกอบรมการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี

Home / ข่าวรถยนต์ / “SPIRIT 4×4” ร่วมกับ “กองทัพเรือ”
ฝึกอบรมการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี
SPIRIT 4X4 SPIRIT of the 4x4 Driving School กองทัพเรือ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด วิธีการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ วิธีใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง อบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ

โรงเรียน “SPIRIT 4×4” จัด อบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 130 โดยเชิญ “กองทัพเรือ” เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4×4 Driving School ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน BASIC Part Time รุ่นที่ 130 ณ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4×4 Driving School กล่าวว่า “การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญหน่วยงานในกองทัพเรือ เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมมอบความรู้ที่ถูกต้องกับทหารผู้ใช้งานจริงในภาคสนาม เพื่อนำความรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้ในภารกิจต่างๆ”

หลักสูตรฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ รถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบช่วงล่าง ประเภทของยาง วิธีการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกต้อง การบำรุงรักษา ฯลฯ

สำหรับภาคปฏิบัติ มีสถานีจำลองกว่า 10 สถานี เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้ลอง ขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริงท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงาม เช่น การขับขึ้น-ลงเนิน ข้ามสะพานซุง เนินสลับ เป็นต้น

“โครงการฯ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และ วิธีใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กัน ปัจจุบันมีผู้จบการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนมากจากหลากหลายอาชีพ อีกทั้งพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง และครั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อรถยนต์ในการฝึกจาก บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด” สุกานดา กล่าวเสริม

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม ฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ www.autoinfo.co.th/spirit4x4 หรือ Spirit of the 4×4 Driving School และโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 404-405