PTTLubricants น้ำมันหล่อลื่น ปตท

ไอวีโก้ มั่นใจ หล่อลื่น ปตท. ช่วยลูกค้าลดต้นทุน

Home / ข่าวรถยนต์ / ไอวีโก้ มั่นใจ หล่อลื่น ปตท. ช่วยลูกค้าลดต้นทุน

ค่ายไอวีโก้พิสูจน์คุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ปตท. ช่วยผู้ประกอบการประหยัด ลดต้นทุนการขนส่ง ไร้กังวลกับปัญหาด้านหล่อลื่น สร้างความมั่นใจ ปตท. ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายฯ ให้ใช้น้ำมันหล่อลื่น ปตท. คู่กับรถใหญ่ไอวีโก้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้งานรถใหญ่

คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เค. กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถใหญ่ไอวีโก้ประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ในด้านผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่และผู้ประกอบธุรกิจขนส่งมาอย่างยาวนาน จึงได้มีโอกาสใช้งานน้ำมันหล่อลื่นหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน รวมถึงความเอาใจใส่ดูแลจากบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งจากประสบการณ์ที่พบนั้น ส่วนมากน้ำมันหล่อลื่นในแบรนด์ต่างๆ ให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเฉพาะช่วงเริ่มแรกเท่านั้น แต่ต่อมาต้องเสียเวลาในการทำงานเพื่อเข้ามาบริหารจัดการดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาด้านหล่อลื่นเป็นอย่างมาก

 

ภายหลังเปลี่ยนมาใช้น้ำมันหล่อลื่น ปตท. เพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดใหญ่ของไอวีโก้ที่จำหน่ายอยู่ รวมถึงรถบรรทุกใหญ่อีกกว่า 400 คันในธุรกิจขนส่ง พบว่าน้ำมันหล่อลื่น ปตท. โดยเฉพาะ DYNAMIC ULTRA PLUS ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการใช้งานหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับรถบรรทุกใหญ่ในธุรกิจขนส่งโดยเฉพาะ ด้วยคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่ให้ผู้ประกอบการไร้ความกังวลแล้ว ยังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้วยการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในทุกระยะ ทำให้มั่นใจได้ว่า เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นถูกตัวถูกประเภท ไม่มีปัญหาการใช้งาน และยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของ ปตท. ให้ความเอาใจใส่ดูแลและปฏิบัติตนเสมือนเป็นพนักงานของบริษัทเราคนหนึ่ง เท่ากับว่า ปตท. เข้ามาช่วยดูแลด้านน้ำมันหล่อลื่นให้ทั้งหมดทุกกระบวนการ

“สาเหตุหลักที่ช่วยทำให้ทางบริษัทฯ หันมาเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น ปตท. เนื่องมาจากทางบริษัทฯ ได้ทำธุรกิจร่วมกับทาง ปตท. มาก่อน เช่น ธุรกิจด้านสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเอ็นจีวีของ ปตท. จึงทำให้มีความเชื่อมั่น ความผูกพันในแบรนด์ ปตท. จึงทำให้ร่วมมือกันง่ายขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ทั้งผู้บริหารระดับสูง และผู้ช่วยกรรมการฯ และพนักงานทุกระดับของ ปตท. ที่ให้การดูแลตลอดมาถือได้ว่ามีความสนิทสนมเป็นเหมือนเพื่อนกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทุกอย่าง ส่งผลให้มีการพัฒนาทำให้ธุรกิจขนส่งดีขึ้น”

นอกจากนี้ในส่วนของรถใหญ่ไอวีโก้ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ก็ได้มีความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายฯ ทั้ง 13 ราย ให้ใช้น้ำมันหล่อลื่น ปตท. ควบคู่กับรถใหญ่ไอวีโก้ด้วย เพราะด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจการขนส่งที่ใช้ ปตท. ต่อเนื่องตลอดมา พบว่า สามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งในด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก จึงถือเป็นผลพลอยได้ที่กลุ่มลูกค้ารถใหญ่ไอวีโก้จะได้รับอีกด้วย

ด้วยการพัฒนาด้านน้ำมันหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ PTT Lubricants เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องจนไปสู่ระดับสากล เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทย ที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ของ ปตท.