Dot3 Dot4 PTT น้ำมันเบรก ปตท

PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 3 และ DOT 4 เบรกมั่นใจ…ในฤดูฝน

Home / ข่าวรถยนต์ / PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 3 และ DOT 4 เบรกมั่นใจ…ในฤดูฝน

ฤดูฝนนี้…น้ำมันเบรกสำคัญอย่างไร?
โดยปกติน้ำมันเบรกถูกออกแบบมาให้สามารถรับความชื้นได้ในระดับหนึ่ง เมื่อความชื้นในน้ำมันมีปริมาณสูงขึ้น การส่งกำลังของน้ำมันเบรกจะลดลง ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการเบรกลดลงด้วย ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากความชื้นที่อยู่ในน้ำมันเบรกจะเกิดการละเหยเป็นไอเมื่อแตะเบรกบ่อยๆ ทำให้น้ำมันเบรกมีฟองอากาศซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเบรกแตกหรือเหยียบเบรกจนสุดก็เบรกไม่อยู่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดหน้าฝน ไม่ว่าจะเป็นตรวจเช็คความชื้นในน้ำมันเบรก หรือการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเบรกอย่างถูกวิธี จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

น้ำมันเบรกคืออะไร?
น้ำมันเบรก คือสารหล่อลื่นที่ใช้ในการส่งกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  เช่นการส่งกำลังจากแรงเหยียบที่เท้าและไปยังผ้าเบรกที่ล้อรถ ซึ่งสารหล่อลื่นตัวนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของระบบเบรก น้ำมันเบรกที่ดีจะต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี ไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยางและอุปกรณ์ต่างๆในระบบเบรก ป้องกันการเกิดยางเหนียวทำให้ลูกสูบแม่ปั๊มเบรกเคลื่อนตัวได้สะดวกและคงทนต่อการเสื่อมสภาพ

ทั้งนี้ ระหว่างการใช้งานอาจมีสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะความชื้นจากอากาศเข้าไปปะปนทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ควรตรวจเช็คระบบเบรกพร้อมถ่ายน้ำมันเบรกทุก 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง

ความแตกต่างระหว่าง PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT3 และ DOT4?
มาตรฐานของน้ำมันเบรก หรือ DOT นั้น ย่อมาจาก Department of Transportation ซึ่งเป็นมาตรฐานจากกระทรวงคมนาคมสหรัฐ  ในปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้ถูกพัฒนามาจนถึง DOT3 และ DOT4 โดยทั้งสองมาตรฐานมีความแตกต่างกัน ดังนี้

PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT3 : น้ำมันเบรกสำหรับรถยนต์ทั่วไป เน้นการใช้งานสำหรับรถยนต์ญี่ปุ่น ทั้งระบบดิสก์เบรกและดรัมเบรก โดยสามารถทนความร้อนได้ที่ 240 °C สำหรับจุดเดือดแห้ง และ 155 °C สำหรับจุดเดือดเปียก

PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT4น้ำมันเบรกสำหรับรถยนต์ทั่วไป เน้นการใช้งานสำหรับรถยนต์ยุโรปและรถยนต์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้งานเบรกหนักและบ่อย เช่น การขับขึ้นเขา หรือรถแข่ง เหมาะสำหรับดิสก์เบรกและดรัมเบรก โดยสามารถทนความร้อนได้ที่ 270 °C สำหรับจุดเดือดแห้ง และ 174 °C สำหรับจุดเดือดเปียก

ปตท. มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค พบกับผลิตภัณฑ์ PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 3 และ DOT 4 ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าและสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง PTT Contact Center หมายเลข :  1365