A - Mobile SME ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร เกษตรกร

“ปตท. รวมพลัง ธกส. ร่วมใจช่วยเกษตรกร” เพิ่มช่วงทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ร่วมดูแลสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

Home / ข่าวรถยนต์ / “ปตท. รวมพลัง ธกส. ร่วมใจช่วยเกษตรกร” เพิ่มช่วงทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ร่วมดูแลสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

ปตท. ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. จัดพื้นที่ในสถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และผลผลิตที่มีคุณภาพ ช่วย เกษตรกร ระบายผลผลิตตามฤดูกาลสู่ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ง่าย ช่วย พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นวันนี้ (25 กันยายน 2560) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “ปตท.ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วย เกษตรกร ” สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและช่วยเหลือ เกษตรกร ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ซึ่งลงนามโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


นายอรรถพล เปิดเผยว่า บันทึกความร่วมมือ “ปตท.ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วย เกษตรกร ” ในครั้งนี้ ปตท. สนับสนุนการจัดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของลูกค้า ธ.ก.ส. ณ สถานีบริการ ปตท. โดยคัดเลือกสถานีบริการ และกำหนดระยะเวลาจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้คัดเลือกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของ ธ.ก.ส. เพื่อวางจำหน่ายในพื้นที่ของสถานีบริการฯ ที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ให้มีการเปิดสาขาและสำนักงานตัวแทนของ ธ.ก.ส. และการวางเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ในสถานีบริการ ปตท. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดย ปตท. จะให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการอีกด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า “ธ.ก.ส. เชื่อมั่นในศักยภาพของ ปตท. เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ซึ่งตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ หากเปิดให้ เกษตรกร มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตผลของตนเองจะสามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจาก เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะพัฒนาช่องทางในการชำระค่าสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A – Mobile และระบบ QR Code ซึ่งผู้ขายมี QR Code ของตนเอง ผู้ซื้อเพียงแต่มีเงินฝากในบัญชี เมื่อจ่ายชำระค่าสินค้าเพียงใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone ) สแกน QR Code ของผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องพกพาเงินสดตอบรับสังคมยุคใหม่ (Cashless Society) โดยในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้นำตัวอย่างสินค้า SME เกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ organic กระยาสารทข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยอินทรีย์ ซึ่งมีการนำ QR Code ที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนมาใช้เพิ่มช่องทางในการจ่ายชำระค่าสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มาแสดงด้วย ความร่วมมือนี้จะส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนในภาคชนบทมีช่องทางการตลาด สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและพัฒนาวงการ เกษตรไทย