Lamina กลุ่มสตรีนักธุรกิจ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ปลูกป่าอาสา ลามิน่า

กลุ่มสตรีนักธุรกิจ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน

Home / ข่าวรถยนต์ / กลุ่มสตรีนักธุรกิจ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน

กลุ่มสตรีนักธุรกิจ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยกิจกรรม ทำดีเพื่อแผ่นดิน โครงการ ปลูกป่าอาสา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย จำนวน 55 ไร่ รวมเป็นต้นไม้ 5,500 ต้น ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กลุ่มสตรีนักธุรกิจ (Top Woman Executive) นำโดย นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร จากบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าภาพร่วมทั้ง ท่าน คือ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ จากบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ นางสาวศรินรัตน์ อภินรเศรษฐ์  และนางสาวจันทร์นภา สายสมร จากลามิน่าฟิล์ม นำทีม ปลูกป่าอาสา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย ในกิจกรรม ทำดีเพื่อแผ่นดิน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี  และได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน สื่อมวลชน นักเรียนจากโรงเรียนห้วยน้ำเค็มและชุมชน ร่วมกันปลูกป่าพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น  55 ไร่  ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กลุ่มสตรีนักธุรกิจ เป็นการรวมตัวกันในระดับผู้บริหารหญิง เพื่อหารือกันในแง่เศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคม จึงถือกำเนิดกิจกรรม ทำดีเพื่อแผ่นดิน โครงการ ปลูกป่าอาสา ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย พร้อมมอบงบดูแลรักษาต่อเนื่องอีก ปี ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์