e-Evolution Concept EMIRAI 4 Mitsubishi Renault-Nissan Alliance รถ crossover

Mitsubishi เตรียมนำเสนอกลยุทธและแผนงานในอนาคตของแบรนด์ ที่งาน Tokyo Motor Show 2017

Home / ข่าวรถยนต์ / Mitsubishi เตรียมนำเสนอกลยุทธและแผนงานในอนาคตของแบรนด์ ที่งาน Tokyo Motor Show 2017

มีการเปิดเผยจากทาง Mitsubishi ในเกี่ยวกับเรื่องของงาน Tokyo Motor Show 2017 ปีนี้ที่นอกจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นรวมถึงแนวคิดวิวัฒนาการของ e-Evolution Concept ใหม่แล้ว ทางค่ายยังจะนำเสนอกลยุทธ์แบรนด์ใหม่ และแผนการในอนาคตของ บริษัท ที่พยายามสร้างตัวเองภายใต้พันธมิตรของ Renault-Nissan alliance 

Mitsubishi จะจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในงาน Tokyo Motor Show 2017 ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ โดยแนวคิดที่จะนำเสนอก็จะเป็นเรื่อง แนวคิด e-Evolution Concept และ EMIRAI 4 ที่มีความเป็น High Technology ในส่วนของ e-Evolution นั้นก็หมายถึง “รถ crossover ระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพสูง” ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 3 ตัว ในส่วนของแกนด้านหน้า และอีกสองตัวในด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีการควบคุมด้วยแรงบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการในส่วนนี้อย่างมาก

ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่นๆจาก Mitsubishi อีกมากมาย รวมไปถึงสมอง AI ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพถนนและการจราจรในความหมายของผู้ขับขี่อีกด้วย

สำหรับรถยนต์รุ่น EMIRAI 4 จาก Mitsubishi นั้นถือเป็นรถสปอร์ตชั้นนำที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งมีคุณลักษณะด้านความช่วยเหลือจากผู้ขับขี่และจอแสดงผลแบบ heads-up พร้อมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น