Mitsubishi สรุปยอดจอง 2,260 คัน พร้อมรับรางวัลด้านคุณภาพในการบริการจากงาน Motor Expo 2017

Home / ข่าวรถยนต์ / Mitsubishi สรุปยอดจอง 2,260 คัน พร้อมรับรางวัลด้านคุณภาพในการบริการจากงาน Motor Expo 2017
Mitsubishi ข่าวรถยนต์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พิธีมอบรางวัล มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงยอดจองภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 รวม 2,260 คัน เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 จากปีก่อน

พร้อมกันนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังได้รับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” (TAQA) ด้านการขาย ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดย มร. โทโมะโนริ ทานากะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารองค์กรและธุรกิจต่างประเทศ สายงานการเงินและบัญชี สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป(ซ้าย) เข้ารับมอบรางวัลจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ขวา) โดยผลรางวัลดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค ในด้านความพึงพอใจคุณภาพการบริการทางด้านการซื้อ-ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ ครอบคลุมคุณภาพกระบวนการบริการการขายของพนักงานขาย สภาพโชว์รูม และการส่งมอบรถยนต์