จราจร จำกัดความเร็ว ราชกิจจานุเบกษา ห้ามขับเกิน50

คุมวินัยจราจร ห้ามขับเกิน 50 กม/ชม. 8เส้นทางในกรุงเทพ

Home / ข่าวรถยนต์ / คุมวินัยจราจร ห้ามขับเกิน 50 กม/ชม. 8เส้นทางในกรุงเทพ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561 โดยระบุว่า ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัย จราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการ จราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถในถนนต่างๆ คือ ข้อบังคับเจ้าพนักงาน จราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญที่เป็นการกำหนดความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง ใน 8 ถนนหลัก ดังนี้

1.ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
.ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน
3.ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
4.ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี
5.ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
6.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์
7.ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ถึงแยกสุโขทัย
8.ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

ข้อมูล : mratchakitcha