Mitsubishi Mitsubishi Motors งานแข่งขันทักษะรถยนต์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

Mitsubishi Motors จัดแข่งขันทักษะรถยนต์ Mitsubishi ผนึกกำลังผู้จำหน่ายมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

Home / ข่าวรถยนต์ / Mitsubishi Motors จัดแข่งขันทักษะรถยนต์ Mitsubishi ผนึกกำลังผู้จำหน่ายมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขันทักษะ รถยนต์ Mitsubishi ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และผลักดันการพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Mitsubishi Motors

มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัด การแข่งขันทักษะรถยนต์ Mitsubishi ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ การแข่งขันฯ นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยหนึ่งในพันธกิจหลักของเราคือการส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเชิดชูบุคลากรของเครือข่ายผู้จำหน่าย รถยนต์ Mitsubishi  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

สำหรับ งานแข่งขันทักษะรถยนต์ Mitsubishi  ครั้งที่ 18  ประจำปี 2560 แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทสายงาน ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ โดยในปีนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยกระดับการประเมินผู้เข้าแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีการทดสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นปีแรก สำหรับสายงานที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะรถยนต์ Mitsubishi  ในปีที่ 18 นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคมากกว่า 1,700 คน จากเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ คัดเลือกจนได้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 60 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ลำลูกกา ปทุมธานี เน้นการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พิจารณาตัดสินที่ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และเพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดการแข่งขันประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน