ABAC MAT มาสเตอร์ออโตโมทีฟ อัสสัมชัญ

MASTER AUTOMOTIVE TRAINING CENTER จับมือ ม.อัสสัมชัญ สรรสร้างหลักสูตร Mini-MBA

Home / ข่าวรถยนต์ / MASTER AUTOMOTIVE TRAINING CENTER จับมือ ม.อัสสัมชัญ สรรสร้างหลักสูตร Mini-MBA

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปัจจุบันเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ นับเป็นจุดเริ่มต้นของ ‘มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์’ (Master Automotive Training Center) สถาบันและศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของบุคลากร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบัน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบัน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนาน กล่าวว่า “MAT เป็นสถาบันพัฒนาความรู้และทักษะการค้าปลีกเกี่ยวกับยานยนต์ ที่ให้คุณมั่นใจได้กับหลากหลายหลักสูตร ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่า 20 ปี ในเครือบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ด้วยความมุ่งหวังที่จะแบ่งปัน พัฒนาความรู้ และทักษะด้านการค้าปลีกเกี่ยวกับยานยนต์ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในบริษัทรถยนต์ชั้นนำ”

เหนือกว่า…ด้วยการมุ่งพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตร Mini-MBA ซึ่งเกี่ยวกับ Automotive Dealer Management รองรับผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์ หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ รวมถึงเป็นการสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

อาจารย์อนุสรณ์ กล่าว่า “ที่ผ่านมาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นมากในหลายด้าน ทั้งในส่วนของลูกค้า คู่ค้า หรือกระทั่ง คู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึงรูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานของรถที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องพยายามปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ นอกจากนั้น ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นไปปรับใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย”

เนื้อหาของหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management แบ่งเป็น 3 วิชาหลัก คือ Marketing Management (การจัดการด้านการตลาด), Operation Management (การจัดการด้านปฏิบัติการ) โดย 2 วิชานี้เรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ส่วนวิชา Automotive Dealer Management (การบริหารผู้แทนจำหน่ายยานยนต์) เรียนที่สถาบัน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง (ลาดพร้าว 112) ใช้เวลาเรียน 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.) ซึ่งทุกวิชาจะถูกถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์ ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน พร้อมโอกาสไขข้อข้องใจ หรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เคยพบในธุรกิจยานยนต์ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

นอกจากนั้น สิ่งที่ทำให้ MAT เหนือกว่าศูนย์ฝึกอบรมทั่วไปก็คือ การมีหลักสูตรที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดแค่รถยนต์ แต่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเพิ่มความสามารถเฉพาะตัว เช่น การสอนภาษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ไปจนถึงเทคนิคการบริหารทีมงาน สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคต เป็นต้น

ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับรถยนต์
มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านยานยนต์ที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จัดคอร์สฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงในธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ครอบคลุมทั้งการขาย การบริการ และการบริหารผู้แทนจำหน่าย ประกอบด้วยหลักสูตรอันหลากหลาย เช่น

  • ความรู้และทักษะด้านเทคนิคยานยนต์ แบ่ง 4 ระดับ คือ เช็กสภาพ ซ่อมบำรุง วินิจฉัย และการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ความรู้ด้านการบริการและจัดการต่างๆ เช่น การขายและการตลาด ความเป็นผู้นำและการจัดการบริหารตัวแทนจำหน่าย บัญชีและการเงิน การรับประกันภัย และการบริการลูกค้า
  • ความรู้ด้านบริการหลังการขาย เช่น ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริหารจัดการบริการการรับประกัน การจัดการอุปกรณ์และคลังสินค้า รวมถึงความรู้เฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในศูนย์รถยนต์
  • การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด เช่น การขับขี่ปลอดภัย การสร้างประสบการณ์การขับขี่ และการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ

เตรียมความพร้อมสู่อนาคต ด้วยหลักสูตรไฮบริดและไฟฟ้า

MAT เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อม สำหรับอนาคตการสื่อสารในยุคดิจิตอลและได้จัดเตรียมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าฝ่ายขายและฝ่ายบริการหลังการขายสามารถสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นศักยภาพของผู้ฝึกสอน (Trainer) ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรมที่บริษัทแม่ในต่างประเทศปีละหลายครั้ง เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดนอกจากเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง MAT ก็เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจของรถไฟฟ้า (EV-electric vehicle) ด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไฮบริดหรือรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ในยุคที่กำลังข้ามผ่านจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน สู่ยนตรกรรมไร้มลพิษที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคต

มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ หรือ แมท เป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการรถยนต์ เน้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติจริง เมื่อเรียนจบ สามารถปฏิบัติงานในศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กรและผู้สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในบริษัทรถยนต์