กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ข่าวรถยนต์ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน มอบทุนการศึกษา รถยนต์

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา พนักงานฯ ประจำปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวรถยนต์ / บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา พนักงานฯ ประจำปีการศึกษา 2561

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบ ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานในเครือฯประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ถือเป็นโครงการต่อเนื่องของคณะผู้บริหาร ซึ่งได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยมาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะภายในองค์กรซึ่งเป็นบุตร-ธิดา พนักงานฯ และภายนอกองค์กรโดยผ่านการบริจาคหรือสมทบทุน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยังคลาดแคลนและด้อยโอกาสอีกด้วย โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา และ    คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและขึ้นมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 2 ของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

ในนามฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ องค์กร รวมถึงผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือของท่าน พร้อมกันนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แนบรายละเอียดข่าวและภาพประกอบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านสื่อมวลชนด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย