คอมแพ็ค ผ้าเบรกคอมแพ็ค สวทช. อุตสาหกรรม

Compact Brake ร่วมมือหนุนกลไกวิทย์สร้างคน ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม

Home / ข่าวรถยนต์ / Compact Brake ร่วมมือหนุนกลไกวิทย์สร้างคน ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม

นายมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : Human Capital Strategy)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนที่มีทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคเอกชนไทยไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไกหลัก “วิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน และวิทย์เสริมแกร่ง” หรือ “วิทย์สร้างชาติ” ที่จะนำประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สวทช. สวทน. สถาบันอุดมศึกษา และ 13 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด, บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซอฟต์สแควร์ (1999) จำกัด, บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ดาต้า โซลูชั่น จำกัด, บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนในรูปแบบต่างๆ โดยหลังจากนี้จะร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบนิเวศน์ พร้อมทั้งประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การจัดฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวตามความต้องการของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดการขยายผลทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยต่อไป