MMS TUNAP การดูแลรักษา รักษาเครื่องยนต์ เครื่องยนต์

MMS จัดอบรมผลิตภัณฑ์ TUNAP

Home / ข่าวรถยนต์ / MMS จัดอบรมผลิตภัณฑ์ TUNAP

บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MMS  ผู้ให้บริการศูนย์ซ่อมรถยนต์ครบวงจร “เอ็มเอ็มเอส บ๊อชคาร์เซอร์วิส” ในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่นเอเชีย (จำกัด) จัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทูแนป (TUNAP) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีให้กับตัวแทน เพื่อเสริมศักยภาพในการจำหน่ายและเทคนิคการใช้งานที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ที่สถาบันฝึกอบ รมมาตรฐาน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง จำกัด โดย อาจารย์สมคิด ไกรสิงห์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกเทคนิคและอบรม พร้อมการทดลองใช้งานจริงให้ผู้อบรมรับรู้ถึงคุณสมบัติที่ทำความสะอาดและเพิ่มประสทธิภาพของเครื่องยนต์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีโครงการจัดอบรมสำหรับมอบความรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทูแนป(TUNAP) ได้แล้ววันนี้ที่ โทร 027923062 และ Facebook:tunap by MMS