ford การฝึกอบรมช่างฝึกหัด ช่างเทคนิค พัฒนาบุคลากร ฟอร์ด ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา เปลี่ยนความรู้...สู่อาชีพ โรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)

Ford เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ ผลักดันนักเรียนไทยสู่การเป็นช่างเทคนิคอาชีพ มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมที่โรงงานฟอร์ด

Home / ข่าวรถยนต์ / Ford เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ ผลักดันนักเรียนไทยสู่การเป็นช่างเทคนิคอาชีพ มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมที่โรงงานฟอร์ด

Ford สนับสนุนการ พัฒนาบุคลากร ช่างเทคนิค ต่อเนื่อง ด้วยการ มอบทุนการศึกษา และ การฝึกอบรมช่างฝึกหัด จำนวน 20 ทุน เป็นทุนการศึกษา 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรช่างเทคนิค ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ฟอร์ด ประเทศไทย โรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต

Ford

“ฟอร์ดมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนไทยอย่างเต็มที่ เราตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาจากวิชาความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตรฐานระดับโลก มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และได้ค้นหาความถนัดที่แท้จริงของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมไปสู่ความก้าวหน้าของสายวิชาชีพในอนาคต” มร.วินโค้ ซาริค ผู้จัดการโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง กล่าว

Ford

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งจากห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรจากฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Ford

Ford

Ford