Michelin ข่าวรถยนต์ มิชลิน ยางมิชลิน ยางรถยนต์

Michelin แจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ ให้กับชาวอำเภอบ้านโป่ง

Home / ข่าวรถยนต์ / Michelin แจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ ให้กับชาวอำเภอบ้านโป่ง

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน ที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ FIA (The FederationInternationale de l’Automobile) และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

Michelin

นำโดยนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน  เดินทางไปมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบ ให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชาวอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”

Michelin

Michelin

Michelin

โดยได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ. ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อุปนายกที่ 4 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ นางพัชราภรณ์ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ฯลฯ

Michelin

โดยกิจกรรมทาง บริษัท สยามมิชลินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน