ผู้จัดมหกรรมยานยนต์มั่นใจ ปลายปี 52 เศรษฐกิจไทยฟื้น

Home / ข่าวรถยนต์ / ผู้จัดมหกรรมยานยนต์มั่นใจ ปลายปี 52 เศรษฐกิจไทยฟื้น

ผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์มั่นใจ ปลายปี 2552 อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น เหตุค่ายรถยนต์ต่างๆ เริ่มปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลผ่านการลดอัตราภาษีให้นักลงทุนและผู้ซื้อรถ ซึ่งจะส่งผลให้ในเชิงบวกกับตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนอีกครั้ง

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ เปิดเผยถึงการคาดหมายทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในปี 2552 ว่า ช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะชะลอตัวลงไปตามภาพรวมเศรษฐกิจตลาดโลก รวมถึงตลาดภายในประเทศที่ผู้บริโภคลดอัตราการบริโภค เพื่อรอดูสถานการณ์ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจมหภาคและความมั่นคงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงตลาดโดยรวมจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ เริ่มปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ อาทิ การเน้นผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานและการขยายสู่ตลาดใหม่ๆ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลผ่านการลดอัตราภาษีให้นักลงทุนและผู้ซื้อรถ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ เราคาดหวังที่จะเห็นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัวตามเป้าหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทุกค่ายรถควรเน้น คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) กล่าวคือ ผู้ผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้สอดรับกับสภาวการณ์ในส่วนของผู้จัดงาน มหกรรมยานยนต์ ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ เรามุ่งดำเนินงานเชิงรุกใน 2 ส่วนหลักทั้งการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทรถยนต์ที่จัดแสดงในงาน และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ชมงาน นายขวัญชัย กล่าว

นายขวัญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิด ขับเคลื่อน…สู่ความหวัง [Driving for Success] ของงาน มหกรรมยานยนต์ เกิดจากการที่ผู้จัดมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ชะลอตัวในช่วงนี้เกิดจากผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2551 เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจนิ่งมากขึ้น สามารถรักษาระดับการเติบโต และมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมและผู้บริโภคของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26 กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของโครงการ ขับเป็น ปลอดภัย กับสื่อสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผ่านการอบรมผู้ใช้รถ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทรถขับเคลื่อนล้อหน้า รถขับเคลื่อนล้อหลัง และรถขับเคลื่อนสี่ล้อ โดยเน้นการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถในงาน กลุ่มสมาชิกนิตยสารในเครือสื่อสากล ลูกค้าจากบริษัทรถยนต์ต่างๆ และผู้ใช้รถทั่วไป โดยวางเป้าหมายเข้าอบรม 2 ครั้งต่อปี ซึ่งหากผลตอบรับดีจะมีแผนขยายโครงการสู่ปีต่อๆ ไป และเพิ่มรอบการอบรมเป็นรายเดือน

นอกจากนี้ งาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่26 ยังมีนโยบายช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทและค่ายรถต่างๆ โดยการคงอัตราค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงไว้ในราคาเดิมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com